Busy bees

Search form

Busy bees –
O projektu: 
Projektom se želi pridonijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Požeško-slavonskoj županiji, te poboljšanju ukupnog društvenog statusa i integracije mladih u tržište rada. 
Specifični ciljevi projekta su mobiliziranje i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba (15-29 godina) s područja Pleternice i unapređenje njihovih vještina s ciljem primjene istih u radu igraonica za djecu, te djelovanje mladih u korist šire zajednice kroz volonterski rad kao oblik stjecanja radnog iskustva.
Ciljna skupina su mlade nezaposlene osobe u dobi od 15 do 29 godina sa područja Pleternice koje žele unaprijediti svoje već postojeće vještine i steći nove kroz razne mogućnosti prekvalifikacije i volonterskog rada u svojoj zajednici, te tako steći nova radna iskustva koja mogu dodatno pridonijeti mogućnostima budućeg zaposlenja.
Prijavitelji: 

Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.

Partneri: 

Udruga mladih "Oppidum", Pleternica, Hrvatsko žensko društvo, Pleternica

Aktivnosti: 
 • Radionica: Alternativni modeli zapošljavanja 
 • Osobna savjetovanja o izborima u karijeri 
 • Odabir jezgre predstavnika ciljane skupine 
 • Studijsko putovanje: jednodnevno putovanje u Krapinu - primjer dobre prakse
  predškolskog programa 
 • Volonterstvo u zajednici-briga o djeci i starijima (20 odabranih mladih osoba) 
 • Medijska pokrivenost projekta (30-minutne radio emisije, novinski članci itd.) 
 • Izrada web stranice projekta 
 • Četveromjesečna obuka za brigu o predškolskoj djeci – obuka za dadilje 
 • Stjecanje iskustva osoba koje su završile obuku u institucijama za predškolski odgoj na
  području Pleternice 
 • Unutrašnje i vanjsko uređenje 
 • Igraonica na tri lokacije na području Grada Pleternice 
 • Opremanje didaktičkom opremom Igraonica 
 • Organiziranje rada grupa u Igraonicama 
 • Svečano otvaranje Igraonica
Trajanje: 
12 mjeseci
Iznos ugovora: 
94.551,00 €
EU sufinanciranje: 
85%