CARINE 2020

Search form

Kratki opis: 

Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom će se olakšati umrežavanje, zajedničke aktivnosti i obuka među osobljem uz istovremeno financiranje IT sustava kojima se omogućuje razvoj elektronske carine. Podržati će se funkcioniranje i modernizacija Carinske unije s ciljem unaprijeđenja obavljanja carinskih aktivnosti na području Unije. 

Proračun: 

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 522,9 milijuna eura. Od ukupnog iznosa proračuna, 20% sredstava namijenjeno je aktivnostima zajedničkog djelovanja, jačanju kapaciteta za informacijsku tehnologiju namijenjeno je 75% sredstava dok je preostalih 5% osigurano za razvoj osobnih kompetencija. 

Korisnici: 

Sudjelovanje u programu otvoreno je:

  • Državama članicama EU
  • Zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima koji imaju koristi iz pretpristupne strategije, u skladu s općim načelima i općim uvjetima za sudjelovanje navedenih zemalja u programima Unije uspostavljenima u relevantnim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima
  • Partnerskim zemljama obuhvaćenima Europskom politikom susjedstva pod uvjetom da su te zemlje dosegle dovoljnu razinu približavanja relevantnog zakonodavstva i administrativnih metoda onima u Uniji 
Aktivnosti:

  • Podržati pripremu, primjenu i učinkovitu implementaciju carinskog zakona Unije
  • Ojačati konkurentnost europskog poduzetništva kroz olakšavanje zakonite trgovine, smanjenja troškova i administrativnog tereta
  • Podržati carinu u zaštiti građana, sigurnosti i okoliša
  • Osigurati zaštitu financijskih i ekonomskih interesa Europske unije i zemalja članica
  • Doprinijeti učinkovitom radu carinske uprave poboljšanjem administrativnih kapaciteta
  • Boriti se protiv prijevare i poboljšati konkurentnost i sigurnost jačanjem suradnje između međunarodnih organizacija, gospodarskih subjekata i njihovih organizacija
Sažetak: