Natječaj

Search form

CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra

Datum objave: 
27.12.2017.
Datum završetka natječaja: 
05.02.2018.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa u ulici S. Radića rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor Centra za mlade kao prostora javno – društvenog i kulturnog sadržaja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 33.150.000,00 HRK.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Prihvatljivi prijavitelj: tijelo regionalne i lokalne samouprave (grad Zadar) koji ima pravo korištenja predmetne nekretnina na brownfield lokaciji, a koja se nalazi na urbanom području Zadar na kojem se provodi ITU mehanizam.