Natječaj

Search form

CIP EIP - Potpora unapređenju i promicanju održivih transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda

Referenca: 
70-G-ENT-CIP-13-B-N03S04
Datum objave: 
03.05.2013.
Datum završetka natječaja: 
03.07.2013.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
1.500.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Ciljevi:

● podupirati unapređenje i promociju održivih transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda koji doprinose razvoju i promociji održivog turizma u Europi, povećanjem njihove vidljivosti i tržišne apsorpcije
● doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za transnacionalnu suradnju između turističkih dionika s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća

Ovaj poziv nastoji:

1. ojačati transnacionalnu suradnju s obzirom na održivi turizam
2. potaknuti veće uključivanje malih i mikro poduzeća te lokalnih vlasti
3. potaknuti konkurentnost u turističkoj industriji kroz veći naglasak na diversifikaciju održivih turističkih tematskih proizvoda

Uvjeti:

Za potrebe ovog poziva, održivi transnacionalni tematski turistički proizvod treba odgovarati sljedećim karakteristikama:

Transnacionalni tematski turistički proizvod je zamišljen tj. sastoji se od turističkih destinacija/atrakcija/usluga te ima oblik transnacionalne rute/staze/turističke ponude, bilo da je fizički (infrastruktura) ili konceptualni (povezuje mjesta/destinacije/atrakcije) te ima zajedničku tematsku poveznicu i visok potencijal za razvoj održivog turizma.

Turistički proizvod mora:

1. biti transnacionalan - tematski turistički proizvod (npr. ruta/turistička ponuda) mora pokrivati/biti razvijen u najmanje 4 zemlje; uključenost više od 4 zemlje smatrat će se dodanom vrijednošću
2. biti tematski - transnacionalni turistički proizvod mora biti začet, strukturiran i razvijen oko zajedničke teme
3. biti već razvijen - cilj je poduprijeti tržišnu apsorpciju proizvoda koji je već dosegnuo određeni stupanj razvoja (npr. postoji barem koncept/akcijski plan i neke razvojne aktivnosti, umrežavanje sudionika je već započelo). U tu svrhu projektni prijedlozi moraju sadržavati temeljit opis održivog transnacionalnog tematskog turističkog proizvoda koji pokazuje dosada poduzete aktivnosti i dosegnutu razvojnu fazu proizvoda kao i njegov potencijal u smislu daljnjeg razvoja turizma.
4. imati visoki potencijal za razvoj održivog turizma (npr. povećanje protoka turista, povećanje zapošljavanja i razvoj poduzetništva u sektoru turizma, biti od koristi lokalnoj ekonomiji i zajednici, pridonosi odgovornom korištenju prirodnih resursa, očuvanju prirodne i kulturne baštine, itd.)

Projektni prijedlog se treba fokusirati na promociju konkretnog tematskog transnacionalnog turističkog proizvoda (npr. transnacionalna ruta/staza/turistička ponuda) koji se temelji na određenom tipu turizma (kulturni turizam, cikloturizam, eko-turizam, zdravstveni turizam, prirodni turizam, povijesni, vjerski turizam, agro-turizam, seoski turizam, turizam koji se oslanja na more i pomorsko kulturno nasljeđe, industrijsko nasljeđe ili gospodarsku strukturu regije itd. Ovaj popis nije potpun). Promicanje samo lokalne ponude bez fokusiranja na konkretnu transnacionalnu ponudu ili promicanje samo općeg tipa turizam bez fokusiranja na konkretni transnacionalni proizvod (ruta/staza/turistička ponuda) neće biti dovoljno za ispunjenje uvjeta ovog poziva.

Maksimalni doprinos EU po projektu: 250.000,00 €

Prijavitelji: mala i srednja poduzeća, ministarstva (nacionalno tijelo vlasti) zaduženo za turizam ili regionalni razvoj ili bilo koje drugo područje koje je povezano s ovim pozivom, nacionalna turistička organizacija koja je zadužena za promociju nacionalnog turizma, regionalno ili lokalno tijelo vlasti.