COLLECT + Collection of used batteries, accumulators and WEEE through public awareness campaigns on better waste management

Search form

COLLECT + - Collection of used batteries, accumulators and WEEE through public awareness campaigns on better waste management
O projektu: 

'COLLECT+' Projekt ima za cilj usmjeriti komunikacijsku kampanju o gospodarenju otpadom (WEEE, baterije i akumulatori) u korisničku bazu Casina. Projekt planira potaknuti sve vrste potrošača na prikupljanje otpada te da ga ostave u odgovarajućim spremnicima za učinkovitije recikliranje, koji su na raspolaganju u trgovinama koncerna Casino. Potrošači će također biti obaviješteni o utjecaju recikliranja na okoliš i njihovo zdravlje.

Prijavitelji: 

Distribution Casino France,

Francuska

Partneri: 

Active Sustainable, Belgija
CAMPUS-Casino SNC, Francuska
Casino Service SAS, Francuska

Aktivnosti: 

informiranje, postavljanje spremnika za iskorištene baterije

Trajanje: 
od 01/2012 do 12/2013.
Iznos ugovora: 
955.624,00 €
EU sufinanciranje: 
477.811,00 € (50%)
Program: 
Sektor: