Natječaj

Search form

Comenius asistenti i ugošćivanje Comenius asistenata

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Comenius asistenti: cilj ove aktivnosti je omogućiti budućim nastavnicima bolje razumijevanje europske dimenzije podučavanja i učenja, proširiti njihovo znanje stranih jezika kao i znanje o ostalim europskim zemljama i njihovim obrazovnim sustavima te poboljšati njihove nastavne vještine. Asistenti primaju financijsku potporu koja im omogućava asistenturu u školi domaćinu neke druge zemlje sudionice Programa za cjeloživotno učenje. Škola domaćin imenuje potpuno kvalificiranog i iskusnog nastavnika čija je uloga nadzor asistenta. Zadaci kojima asistent smije doprinositi uključuju:
- pomoć pri nastavi u učionici, potpora grupnom radu učenika i nastavi koja se temelji na projektima
- poboljšanje razumijevanja i izražavanja na stranom jeziku kod učenika, podučavanje na asistentovom materinjem jeziku
- podrška učenicima s posebnim obrazovnim potrebama
- pružanje informacija o asistentovoj matičnoj zemlji
- uvođenje ili jačanje europske dimenzije u ustanovi domaćinu
- priprema i provedba projekata, npr. eTwinning, Comenius školskog partnerstva ili Comenius Regio partnerstva.
Asistenti trebaju biti potpuno uključeni u školski život. Ne smiju sudjelovati u nastavi u punom radnom vremenu, već trebaju pomagati u nastavi i ostalim školskim aktivnostima (preporuča se najviše 12 do 16 nastavnih jedinica/sati školskih aktivnosti). Asistenti trebaju slijediti savjete iz Vodiča o dobroj praksi za škole domaćine i asistente koji je dostupan na mrežnim stranicama Europa:
http://ec.europa.eu/education/comenius/assistantships _en.htm
Comenius asistenti mogu biti vezani za više od jedne škole kako bi svoj rad učinili raznolikijim ili zadovoljili određene potrebe susjednih škola. Tijekom asistenture asistenti ne smiju raditi u više od tri škole.
Asistente biraju Nacionalne agencije matične zemlje ili zemlje u kojoj studiraju.
Može se prijaviti svaki budući nastavnik koji zadovolji pravila formalne prihvatljivosti.

Ugošćivanje Comenius asistenata: škole se mogu prijaviti za ugošćivanje Comenius asistenata, budućih nastavnika bilo kojeg predmeta. Dok asistentura Comenius asistentima pruža mogućnost stjecanja nastavnog iskustva u drugoj europskoj zemlji, škola prima dodatnu potporu za aktivnosti kao što su:
- pomoć pri nastavi u učionici, potpora grupnom radu učenika i nastavi koja se temelji na projektima
- uvođenje ili jačanje europske dimenzije
- provedba integriranog učenja sadržaja i jezika (Content and Lanugage Integrated Learning - CLIL) podučavanjem nekog predmeta na stranom jeziku
- poboljšanje shvaćanja stranog jezika i izražavanja na stranom jeziku kod učenika, obogaćivanje jezične ponude škole
- priprema i provedba projekata, npr. eTwinning, Comenius školska partnerstva ili Comenius Regio partnerstva
- rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.
Škole domaćini trebaju odrediti nastavnika koji će nadzirati asistenta, brinuti se za njegovu dobrobit, nadzirati njegov razvoj i biti mu osoba za kontakt tijekom asistenture. Asistenti trebaju biti potpuno uključeni u školski život. Ne smiju sudjelovati u nastavi u punom radnom vremenu, već trebaju pomagati u nastavi i ostalim školskim aktivnostima (preporuča se najviše 12 do 16 nastavnih jedinica/sati školskih aktivnosti). Škole domaćini i asistenti trebaju sastaviti ugovor kojim se utvrđuje što će se naučiti, koji će se projekti dovršiti itd. Škole domaćini trebaju slijediti savjete iz Vodiča o dobroj praksi za škole domaćine i asistente koji je dostupan na mrežnim stranicama Europa:
http://ec.europa.eu/education/comenius/assistantships_en.htm
Škola domaćin treba podnositi izvješća o asistenturi asistenata matičnoj Nacionalnoj agenciji. Comenius asistenti mogu biti vezani za više od jedne škole kako bi svoj rad učinili raznolikijim ili zadovoljili određene potrebe susjednih škola. Tijekom asistenture asistenti ne smiju raditi u više od tri škole. Škole domaćine biraju Nacionalne agencije matične zemlje.
Prijave trebaju podnijeti škole koje zadovoljavaju pravila formalne prihvatljivosti.