Natječaj

Search form

Comenius eTwinning

Status: 
Kratak opis natječaja: 

eTwinning promiče suradnju i umrežavanje europskih škola korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Pruža savjete, ideje i alate kako bi se školama olakšalo stvaranje partnerstava i započinjanje zajedničkih projekata u bilo kojem području.
eTwinning pomaže školama na europskoj razini, preko Središnje službe za potporu - CSS kao i na nacionalnoj razini preko Nacionalne službe za potporu - NSS.
Središnja služba za potporu održava europski portal za eTwinning, nastavnicima pruža podršku, objavljuje informativne materijale o eTwinningu i povremeno organizira mrežne edukacije i radionice za stručno usavršavanje nastavnika diljem Europe. Isto tako blisko surađuje s nacionalnim službama za potporu kako bi se osigurala razmjena prakse i koordiniran pristup eTwinningu na europskoj razini.
Mrežne stranice europskog portala eTwinning u cijelosti su višejezične te nude alate za suradnju i usluge preko kojih se nastavnici registriraju, pronalaze partnere i rade s njima. Također služi kao točka za upoznavanje u kojoj svi zainteresirani nastavnici mogu dijeliti resurse, raspravljati te pronalaziti partnere za druge aktivnosti programa Comenius.
Nacionalne službe za potporu su organizacije koje imenuju ministarstva obrazovanja. One promiču eTwinning na nacionalnoj razini. Organiziraju posebno osposobljavanje nastavnika i osiguravaju da pristupi eTwinningu odgovaraju konkretnim potrebama lokalnih škola.
Podrobnije informacije potražite na eTwinning portalu: http://www.etwinning.net.
Prijaviti se mogu: svi nastavnici (od predškolskog odgoja i obrazovanja do kraja srednjoškolskog obrazovanja), ravnatelji, knjižničari i ostalo osoblje škola putem eTwinning portala: http://www.etwinning.net
Službena prijava nije potrebna.