Natječaj

Search form

Comenius školska partnerstva

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
21.02.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

COMENIUS multilateralna školska partnerstva: cilj Comenius multilateralnih školskih partnerstava je jačanje europske dimenzije obrazovanja promičući aktivnosti zajedničke suradnje među školama u Europi. Projekti omogućavaju da učenici i nastavnici iz raznih zemalja zajedno rade na jednoj ili više tema od zajedničkog interesa. Školska partnerstva pomažu učenicima i nastavnicima u stjecanju i usavršavanju vještina koje se ne odnose samo na temu ili tematsko područje na koje je projekt usmjeren, već i na uvjete grupnog rada, društvenih odnosa, planiranja i provođenja projektnih aktivnosti i korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT). Sudjelovanje u partnerstvima sa školama iz različitih država učenicima i nastavnicima pruža i mogućnost korištenja stranih jezika te podiže njihovu motivaciju za učenje jezika. Multilateralno školsko partnerstvo mora uključivati škole iz najmanje tri države koje sudjeluju u Programu. Jedna od škola mora biti koordinator. Prijavitelje se savjetuje da već pri prijavi navedu koji će od partnera dobrovoljno preuzeti ulogu koordinatora ukoliko prvotno dogovoreni koordinator bude odbijen pri odabiru.
Primjeri aktivnosti koje se mogu provoditi u okviru multilateralnih školskih partnerstava:
• projektni sastanci svih ustanova uključenih u partnerstvo
• razmjena osoblja i učenika uključenih u projektne aktivnosti (npr. razmjene nastavnika, studijski posjeti, razmjene učenika)
• razmjena iskustava i dobre prakse s inozemnim školama partnerima
• terenski rad i projektno istraživanje
• izrada, objava i diseminacija publikacija koji se odnose na zajedničke aktivnosti
• izrada tehničkih predmeta, crteža, umjetničkih predmeta
• priredbe (npr. kazališne drame, mjuzikli)
• organizacija izložbi, izrada i diseminacija informativnog materijala
• jezična priprema nastavnika i učenika kako bi se osiguralo potrebno znanje radnog jezika partnerstva ili učio jezik partnerskih zemalja/ustanova
• suradnja s ostalim projektima u srodnim tematskim područjima (npr. preko Comenius multilateralnih projekata i Comenius multilateralnih mreža), po potrebi uključujući mobilnost na događanja unutar mreža)
• aktivnosti samovrednovanja
• diseminacija projektnih iskustva i rezultata
Kod odabira tema multilateralnog školskog partnerstva, škole se izrazito potiče na odabir bilo koje teme od zajedničkog interesa ili važnosti za partnerske ustanove budući da će to biti motivacija za suradnju i učenje unutar projekta. Optimalno je projektne aktivnosti u potpunosti integrirati u redovne školske aktivnosti i nastavne programe učenika koji sudjeluju u mobilnosti. Učenici bi trebali biti sposobni uključiti se u sve faze projekta, uključujući planiranje, organizaciju i vrednovanje aktivnosti.
Neka su multilateralna školska partnerstva usmjerena na pedagoške teme ili teme iz područja upravljanja školama. Nastavnicima i ravnateljima pružaju priliku razmjene iskustva i informacija s kolegama iz drugih država, zajedničko razvijanje metoda i pristupa koji odgovaraju njihovim potrebama, te testiranje i korištenje novih organizacijskih i pedagoških pristupa. U takvim slučajevima projekti često uključuju suradnju s tijelima lokalne zajednice dotične škole, poput lokalnih vlasti, socijalnih službi, udruženja i tvrtki.
Prijaviti se mogu: vrtići i škole (ustanove koje pružaju opće, strukovno i tehničko obrazovanje – do višeg srednjoškolskog obrazovanja).

COMENIUS bilateralna školska partnerstva: jezično usmjerena bilateralna školska partnerstva uključuju dvije škole iz različitih država sudionica. Bilateralna partnerstva potiču upotrebu europskih jezika pružajući učenicima mogućnost vježbanja vještina vezanih uz strani jezik i upoznavanje s jezikom države partnera. Od učenika uključenih u bilateralna partnerstva očekuje se da nauče barem osnove jezika koji se koristi u partnerskoj ustanovi. Učenici obično koriste treći jezik kao radni jezik i jezik komunikacije. Za vrijeme projekta, učenici i nastavnici u obje države rade na zajedničkoj temi i izrađuju zajednički krajnji proizvod. Svaka ustanova koja sudjeluje mora ostvariti razmjenu učenika s partnerskom ustanovom u trajanju od najmanje 10 dana po ustanovi, uključujući učenike od dobi od 12 godina ili starije. Za vrijeme razmjene, učenici zajedno rade u školi i međusobno se udomljuju kod svojih obitelji. Suradnja ne smije biti ograničena samo na razmjenu već bi aktivnosti trebale pokriti cijelo razdoblje projekta.
Opći cilj Comenius školskih partnerstava je ojačati europsku dimenziju obrazovanja promicanjem aktivnosti zajedničke suradnje među školama u Europi. Projekti pružaju učenicima i nastavnicima u različitim zemljama priliku za zajednički rad na jednoj ili više tema od zajedničkog interesa. Školska partnerstva pomažu učenicima i nastavnicima u stjecanju i usavršavanju vještina i to ne samo onih vezanih uz temu ili tematsko područje na koje je projekt usmjeren, već i uz timski rad, društvene odnose, planiranje i provođenje projektnih aktivnosti te korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT). Sudjelovanje u partnerstvima sa školama iz različitih država također daje učenicima i nastavnicima mogućnost korištenja stranih jezika i povećava im motivaciju za učenje jezika.
Recipročna razmjena učenika je obvezna u ovoj vrsti projekta.
Primjeri ostalih aktivnosti koje se mogu provesti u bilateralnim školskim partnerstvima:
• projektni sastanci ustanova uključenih u partnerstvo
• razmjena osoblja uključenoga u projektne aktivnosti (npr. razmjene nastavnika i studijski posjeti)
• razmjena iskustava i dobre prakse sa školom partnerom iz inozemstva
• terenski rad i projektno istraživanje
• izrada, objava i diseminacija publikacija koji se odnose na zajedničke aktivnosti
• izrada tehničkih predmeta, crteža, umjetničkih predmeta
• priredbe (npr. kazališne drame, mjuzikli)
• organizacija izložbi, izrada i diseminacija informativnog materijala
• jezična priprema nastavnika i učenika kako bi se osiguralo da upoznaju barem osnove jezika partnerske ustanove
• zajednička suradnja s ostalim projektima u srodnim tematskim područjima (npr. preko Comenius multilateralnih projekata i Comenius multilateralnih mreža), po potrebi uključujući mobilnost na događanja unutar mreža)
• aktivnosti samovrednovanja
• diseminacija projektnih iskustava i rezultata.
Kod odabira teme školskog partnerstva, škole se izrazito potiču na odabir bilo koje teme od zajedničkog interesa ili važnosti za ustanove sudionice jer će to biti motivacija za zajedničku suradnju i učenje unutar projekta. Projektne aktivnosti trebale bi biti integrirane u redovite školske aktivnosti kao i u nastavne programe učenika koji sudjeluju. Učenici bi trebali biti angažirani u svim fazama projekta, uključujući planiranje, organizaciju i vrednovanje aktivnosti. Ukoliko jezik škole partnera nije u nastavnom programu učenika koji sudjeluju, škola mora organizirati jezičnu pripremu od najmanje 20 sati.
Mogu se prijaviti: škole (ustanove koje pružaju opće, strukovno ili tehničko obrazovanje na srednjoškolskoj razini te, iznimno u slučaju bilateralnih partnerstava, ustanove koje ne spadaju u kategoriju škola i pružaju usavršavanje/praksu za naučnike).

Prijave se podnose nacionalnoj agenciji prijavitelja.