Natječaj

Search form

Comenius multilateralne mreže

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 € godišnje
Kratak opis natječaja: 

Comenius multilateralne mreže potiču umrežavanje obrazovnih ustanova i organizacija. Osmišljene su radi promicanja europske suradnje i inovacija u određenim tematskim područjima od posebne važnosti za obrazovanje u europskom kontekstu. Dakle, cilj su im prioritetna tematska područja navedena u natječaju za podnošenje prijava.
Takve mreže čine:
• forum za zajednička promišljanja i suradnju na utvrđivanju i promicanju inovacija i dobre prakse koja se odnosi na predmetna tematska područja ili
• platformu za potporu osoba i ustanova uključenih u Comenius kako bi se ojačala suradnja i kako bi im se omogućilo održavanje i jačanje europske suradnje nakon razdoblja u kojem EU podupire određeni projekt.
U okviru prioriteta oglašenih u Pozivu na natječaj za podnošenje prijava moguća je potpora sljedećih aktivnosti:
• aktivnosti kojima se promiču inovacije u obrazovanju i dobra praksa u predmetnim tematskim područjima kao što su komparativne analize, studije slučaja, izrada preporuka i organiziranje radnih skupina, seminara ili konferencija, te ostale aktivnosti diseminacije
• aktivnosti za olakšavanje i jačanje europske suradnje kao što je razmjena informacija, osposobljavanje koordinatora projekata, promicanje novih projekata, diseminacija rezultata projekata i dobre prakse.
Od svake će se mreže očekivati najmanje sljedeće:
• pokretanje mrežnih stranica i ostalih primjerenih alata kojima se podupire razmjena i diseminacija informacija
• izrada godišnjeg izvješća o statusu inovacija u području aktivnosti mreže
• pružanje cjelovitih informacija „akterima” u Comeniusu o događanjima i aktivnostima unutar mreže
• organizacija godišnjeg sastanka o Comenius projektima koji se bave tematskim područjem mreže. Sastanak može biti u obliku otvorenog seminara ili skupa, kombinirajući nekoliko ciljeva mreže.
Može se prijaviti: organizacija prijavitelja u ime konzorcija (prijave trebaju podnijeti tijela koja su pravne osobe; ako se radi o školi, treba pripadati jednoj vrsti ustanova koje su navela nadležna nacionalna tijela u svojim popisima formalno prihvatljivih vrsta škola - http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm).
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno iznosi 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.