Natječaj

Search form

Comenius multilateralni projekti

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000 € godišnje, no najviši doprinos EU može iznositi 300.000 €
Kratak opis natječaja: 

Comenius multilateralne projekte provode konzorciji koji zajedno rade na poboljšanju početnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja učitelja i ostalih kategorija osoblja koje radi u sektoru obrazovanja. Razvijaju se strategije i razmjenjuju iskustva radi poboljšanja kvalitete nastave i učenja u razredu. Očekuje se da će svaki projekt dovesti do konkretnog rezultata (npr. novog nastavnog programa, seminara za osposobljavanje, metodologije, nastavne strategije, nastavnog materijala) koji zadovoljava potrebe osposobljavanja utvrđene grupe nastavnog osoblja, uzimajući u obzir stvarne uvjete pojedinih zemalja sudionica. Kod izrade i diseminacije materijala za osposobljavanje potiče se uporaba svih raspoloživih metoda, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije.
U cilju jačanja kvalitete rada provedenoga u okviru projekata, od samoga početka svakog projekta potrebno je planirati nadzor i evaluaciju kao stalnu projektnu aktivnost. Uvijek treba uključiti diseminaciju kvalitetnih rezultata i posebna događanja u svrhu diseminacije koja uključuju tijela nadležna za obrazovanje ili donositelje odluka kako bi se podigla svijest o projektnim aktivnostima i planiranim rezultatima. Nadalje, potiče se sudjelovanje na događanjima Comenius multilateralnih mreža iz istoga tematskoga područja.
U okviru prioriteta objavljenih u natječaju za podnošenje prijava moguća je potpora sljedećih aktivnosti:
• preinaka, izrada, testiranje, provedba i diseminacija novih nastavnih programa, seminara za osposobljavanje (ili dijelova seminara), materijala za početno osposobljavanje ili stručno usavršavanje nastavnika ili ostalih kategorija nastavnog školskog osoblja
• preinaka, izrada, testiranje, provedba i diseminacija novih nastavnih metoda i pedagoških strategija radi uporabe u razredu, uključujući izradu materijala koje će koristiti učenici
• osiguranje okvira za organizaciju aktivnosti mobilnosti za studente učiteljskih studija, uključujući ponudu razdoblja praktičnog osposobljavanja i priznavanje tih aktivnosti od strane dotičnih ustanova.
Može se prijaviti: organizacija prijavitelja u ime konzorcija (prijave trebaju podnijeti tijela koja su pravne osobe; ako se radi o školi, treba pripadati jednoj vrsti ustanova koje su navela nadležna nacionalna tijela u svojim popisima formalno prihvatljivih vrsta škola - http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm)
Centralizirana aktivnost. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php