Natječaj

Search form

Comenius popratne mjere

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj je podrška raznim aktivnostima koje nisu formalno prihvatljive u okviru glavnih sektora programa Comenius, no jasno doprinose postizanju ciljeva programa. Popratnim se mjerama može:
• podizati svijest predmetnih ciljnih skupina ili opće javnosti o važnosti europske suradnje u području općih tema vezanih za obrazovanje (od predškolskog odgoja i obrazovanja do kraja srednjoškolskog obrazovanja)
• dati potpora poboljšanju provedbe programa Comenius, posebno kroz aktivnosti osposobljavanja i analize
• do najveće mjere povećati učinak europske suradnje u području obrazovanja, i to diseminacijom i isticanjem rezultata i metoda takve suradnje
• jačati međusektorsku sinergiju između aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje, npr. vezano uz aktivnosti koje okupljaju projekte koji primaju potporu u okviru programa Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jean Monnet ili Transverzalnog programa na određenu temu
• provoditi aktivnosti koje se posebno odnose na vidove transverzalne politike u kojima ima ulogu program Comenius, što konkretno uključuje promicanje jednakosti između žena i muškaraca, integraciju osoba s invaliditetom i ostalih osoba s posebnim obrazovnim potrebama, te promicanje interkulturalnoga obrazovanja i borbu protiv rasizma
• provoditi ostale aktivnosti usmjerene na određene teme, ciljne skupine ili kontekste, opravdane potrebama aktualnoga stanja u obrazovanju u zemljama sudionicama.
Aktivnosti koje se podupiru mogu se odnositi na (okviran popis):
• organizaciju konferencija i seminara o europskoj suradnji u području obrazovanja (od predškolskog odgoja i obrazovanja do kraja srednjoškolskog obrazovanja)
• aktivnosti za podizanje svijesti poput ciljanih promidžbenih i informativnih kampanja, natjecanja itd.
• uspostavljanje i jačanje europskih tijela poput udruženja, posebno ako su sredstvo diseminacije i razmjene informacija i iskustava o inovativnim aktivnostima u obrazovanju
• izradu, tiskanje i diseminaciju proizvoda i procesa proizašlih iz suradnje (dokumenti, publikacije, nastavni moduli, video materijal, inovativne metode, organizacijske mjere u ustanovama, obrazovne strategije).
Posebno će se poticati diseminacija kroz mreže tijela koja uključuju „aktere“ iz područja obrazovanja s potencijalom za prijenos takvih informacija:
• nastava s materijalima koji se odnose na europske teme
• organizacija aktivnosti osposobljavanja osoba koje su u svojim ustanovama odgovorne za europsku suradnju u području obrazovanja
• publikacije koje se odnose na europsku obrazovnu suradnju uključujući analizu strategija za internacionalizaciju obrazovanja, provedbu programa i aktivnosti za uklanjanje prepreka u području obrazovanja.
Dodijeljena financijska sredstva ne obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
• aktivnosti koju su formalno prihvatljive u okviru nekog drugog dijela potprograma Comenius ili Programa za cjeloživotno učenje
• istraživačke aktivnosti.
Prijaviti se može: organizacija prijavitelja u ime konzorcija (prijave trebaju podnijeti tijela koja su pravne osobe; ako se radi o školi, treba pripadati jednoj vrsti ustanova koje su navela nadležna nacionalna tijela u svojim popisima formalno prihvatljivih vrsta škola - http://ec.europa.eu/education/comenius/eligible_en.htm).
Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.