Natječaj

Search form

Comenius - Regio partnerstva

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
21.02.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj Comenius Regio partnerstava je jačanje europske dimenzije obrazovanja unapređivanjem aktivnosti suradnje europskih tijela lokalne i regionalne vlasti koja imaju ulogu u obrazovanju. Tijelima lokalne i regionalne vlasti partnerstva omogućavaju da u suradnji sa školama i ostalim akterima u obrazovanju iz raznih regija zajednički rade na jednoj ili više tema od zajedničkog interesa. Comenius Regio partnerstva regijama koje sudjeluju pomažu u razvijanju i razmjeni dobre obrazovne prakse, razvijanju alata za održivu prekograničnu suradnju i jačanju europske dimenzije obrazovanja.
Comenius Regio partnerstva čine dvije „partnerske regije“. Svaka partnerska regija treba uključiti:
- lokalno ili regionalno tijelo koje ima ulogu u školskom obrazovanju
- najmanje jednu školu
- najmanje još jednog primjerenog lokalnog partnera (npr. klub mladih, sportski klub, udruge učenika i roditelja, lokalne ustanove za osposobljavanje nastavnika, ostale pružatelje usluga obrazovanja, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i lokalne poslodavce, muzeje i savjetodavne službe/odbore).
Uvjete za prijavu za financiranje zadovoljavaju jedino tijela lokalne i regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju. Projekt trebaju koordinirati unutar regije. Comenius Regio partnerstva trebaju uključiti partnerske regije iz dvije zemlje sudionice Programa za cjeloživotno učenje, a jedna regija sudionica treba biti iz zemlje članice EU.
Comenius Regio partnerstva svoj rad trebaju usmjeriti na jasno utvrđene teme. Mogu se odnositi na organiziranje obrazovanja, suradnju škola s ostalim lokalnim partnerima (npr. pružateljima formalnog i neformalnog učenja), na zajedničke probleme u obrazovanju (npr. inkluzivno obrazovanje, nasilje u školama, rasizam i ksenofobija). Trebaju voditi ka konkretnim rezultatima suradnje (npr. publikacije, događanja kao što su skup ili seminar).
Comenius Regio partnerstva trebaju pomoći regijama da poboljšaju obrazovanje za mlade ljude. Glavna svrha Comenius Regio partnerstava nije izravno uključivanje učenika već usmjeravanje na razvoj škola i strukturirana suradnja partnerskih regija. Uobičajeno je da učenici imaju neizravnu korist od Comenius Regio partnerstava i da nisu glavni sudionici.
Primjeri ostalih aktivnosti koje se mogu provesti u Comenius Regio partnerstvima:
• projektni sastanci svih ustanova uključenih u partnerstvo
• razmjena osoblja uključenog u obrazovanje (npr. razmjene nastavnika, studijski posjeti administrativnog osoblja koje se bavi obrazovanjem u lokalnim/regionalnim tijelima)
• istraživanje vezano za aktivnost, manje studije
• praćenje rada (job-shadowing)
• razmjena iskustva i dobre prakse s partnerskim regijama/općinama iz inozemstva
• aktivnosti učenja od kolega (peer learning) i zajedničko osposobljavanje
• skupovi, seminari i radionice
• podizanje svijesti, kampanje
• izrada, objava i diseminacija dokumentacije povezane s aktivnostima suradnje
• jezična priprema osoblja koje sudjeluje u partnerstvu
• suradnja s ostalim projektima u srodnim tematskim područjima (uključujući Comenius multilateralne projekte i Comenius multilateralne mreže), po potrebi uključujući mobilnost na događanja unutar mreža i podjelu iskustva s ostalim ustanovama u regiji
• zajedničke aktivnosti samovrednovanja
• diseminacija projektnih iskustva i rezultata.
Prijaviti se mogu: lokalna i regionalna tijela s ulogom u obrazovanju. Popis tijela koja zadovoljavaju uvjete osigurat će nacionalna tijela zemlje sudionice i bit će objavljen na mrežnim stranicama Programa za cjeloživotno učenje/Comenius: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm