Natječaj

Search form

Comenius - Stručno usavršavanje

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
17.09.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj ove aktivnosti je unaprijediti kvalitetu obrazovanja tako da se osoblju omogući sudjelovanje u stručnom usavršavanju izvan države u kojoj žive ili rade. Na ovaj način sudionike se potiče na unaprjeđivanje praktičnih znanja i vještina podučavanja/usmjeravanja/savjetovanja/upravljanja te na stjecanje širega uvida u obrazovanje u Europi. Aktivnost osposobljavanja mora imati snažno europsko usmjerenje s obzirom na temu koja se obrađuje i profil predavača i sudionika.
Usavršavanje se u svakom slučaju treba odvijati u nekoj drugoj državi sudionici Programa za cjeloživotno učenje i treba biti u obliku:
• strukturiranog tečaja za stručno usavršavanje nastavnog osoblja sa snažnim europskim usmjerenjem s obzirom na temu koja se obrađuje i profil predavača i sudionika u trajanju od najmanje 5 radnih dana, ili
• prakse ili razdoblja praćenja rada (job shadowing) u školi, gospodarskom sektoru ili nekoj ustanovi povezanoj s obrazovanjem (npr. nevladina udruga), ili
• sudjelovanja na europskoj konferenciji ili seminaru u organizaciji Comenius multilateralnih mreža, Comenius multilateralnih projekata, projekata u okviru popratnih mjera, nacionalne agencije ili tipičnog europskog udruženja aktivnog na području školskog obrazovanja (osim „Comenius kontakt seminara“),
ako se smatra da se time doprinosi postizanju gore navedenih ciljeva.
Stručno usavršavanje za koje se dodjeljuje financijska potpora mora biti povezano s kandidatovim stručnim aktivnostima iz bilo kojeg vida obrazovanja, npr.:
- praktične nastavne vještine, tehnike i metodologija
- sadržaj obrazovanja i njegovo provođenje
- upravljanje školskim ustanovama
- razina obrazovnog sustava/obrazovne politike.
Stručnim usavršavanjem nastavnicima bi trebalo prenositi metodologiju učenja i podučavanja. Za nastavnike stranog jezika, uobičajeno je da se usavršavanje odvija u državi u kojoj se ciljani jezik govori i uči.
Praćenje rada (job shadowing) prijavitelju bi trebalo omogućiti veću stručnost kroz razdoblje promatranja i međudjelovanja s ostalim stručnim osobama koje rade u drugoj zemlji, pružiti iskustvo iz prve ruke s drugom kulturom i drugim radnim mjestom. Osobe koje promatraju rad obično prate svoje domaćine tijekom njihovog radnog dana, provode strukturirana opažanja, promišljaju o sadržaju posla, izazovima s kojima se suočavaju, kompetencija koje koriste, kulturi škole/poduzeća itd. Praćenje rada može uključivati i intervjue, provođenje stručnih aktivnosti (npr. održavanje nastave), sudjelovanje na dnevnim sastancima itd. Program praćenja rada trebaju zajednički dogovoriti prijavitelj i ustanova domaćin s obzirom na kompetencije koje podnositelj treba primijeniti i razvijati.
Financijska se potpora dodjeljuje samo za sudjelovanje u usavršavanju koje je primjereno postizanju navedenih ciljeva stručnog usavršavanja kandidata koje zadovoljava potrebne kriterije kvalitete (npr. odgovara općim ciljevima programa Comenius, ima europsku dimenziju i dodanu vrijednost u usporedbi s osposobljavanjem u matičnoj državi prijavitelja).
Prijaviteljima je dostupna on line baza osposobljavanja poznata kao Comenius-Grundtvig Training Database, koja im pomaže kod pronalaženja usavršavanja koje zadovoljava kriterije financiranja u okviru ove aktivnosti te najbolje odgovara njihovim potrebama za stručnim usavršavanjem: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.
Prijavitelji također mogu odabrati stručno usavršavanje koje nije navedeno u bazi podataka pod uvjetom da zadovoljava potrebne kriterije. Odluku o tome donosi nadležna nacionalna agencija. Odabir osposobljavanja iz baze podataka ne jamči dodjeljivanje financijske potpore IST.
Mogu se prijaviti: Pojedinci, obično preko matične ustanove, a ako nema matične ustanove (u slučaju bivših ili nezaposlenih nastavnika), prijava se može podnijeti izravno nadležnoj nacionalnoj agenciji.
Rokovi: 16.1.2013.; 30.4.2013.; 17.9.2013.