Natječaj

Search form

Daphne III

Referenca: 
JUST/2013/DAP/AG
Datum objave: 
31.07.2013.
Datum završetka natječaja: 
30.10.2013.
Status: 
Budžet: 
14.404.000,00 €
Kratak opis natječaja: 
Svrha ovog natječaja je pridonijeti naporima Europske unije u području suzbijanja nasilja nad djecom, mladima i ženama. Glavne ciljne skupine natječaja su, između ostalih, i obitelji, muškarci, nastavnici, obrazovno osoblje, socijalni radnici, policija, lokalne i državne vlasti, medicinsko i pomoćno osoblje, pravosudni djelatnici, nevladine organizacije, sindikati i vjerske zajednice. 

Prioritetna područja ulaganja:

  • Podrška žrtvama nasilja
  • Nasilje povezano sa štetnom praksom
  • Djeca koja su svjedoci i/ili žrtve nasilja u bliskim ili intimnim vezama
  • Djeca žrtve nasilja u školi 
  • Intervencije počinitelja i mjere za zaštitu žrtava
  • Prevencija nasilja nad djecom, mladima i ženama kroz projekte
  • Ciljanje prema promjenama stava i ponašanja u kontekstu seksualnosti
  • Podizanje svijesti o nasilju nad ženama
Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti pravno utemeljene neprofitne javne ili privatne organizacije i institucije (nevladine organizacije, regionalni i lokalni organi na odgovarajućem nivou, sveučilišni odjeli i istraživački centri). Javna tijela na nacionalnoj/centralnoj razini (ministarstva na nacionalnoj razini, nacionalna ravnopravna tijela) nisu prihvatljiva. 

Projektni prijedlozi moraju osigurati sredstva za dokumentiranje broja žena, mladih i djece uključenih u projektne prijedloge te anonimne podatke razvrstane po spolu i dobi koji moraju opisati projektnu ideju. 

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekata.

Ne postoji maksimalan iznos sufinanciranja po projektu, dok je minimalan iznos 75.000 €.


Dokumenti: 
AttachmentSize
dokumentacija.zip2.41 MB