Delivering clean water to Šalek Valley

Search form

Delivering clean water to Šalek Valley
O projektu: 

Nova vodovodna mreža će osigurati siguran, pouzdan i održiv naćin opskrbe pitkom vodom za oko 45 000 stanovnika u Salek dolini, spajanje dodatnih 1 730 stanovnika na vodovodnu mrežu u području projekta, smanjiti visoku razinu gubitaka vode sa 30 % na 25% do 2015, smanjenje broja stanovnika izravno izloženih neadekvatnoj pitkoj vodi za 3 800 na području Šmartno ob Paki, i povezati tri postojeća sustava vodoopskrbe u jedan integrirani sustav koji će biti učinkovitiji i jeftiniji u pogledu rada i održavanja. Štednja ,kao i radna mjesta kreirana jednom opskrbnom mrežom, će pružiti dodatni poticaj lokalnom gospodarstvu.

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

izgradnja vodovodne mreže

Iznos ugovora: 
28.200.000 €
EU sufinanciranje: 
24.000.000,00 € (85,10%)
Sektor: