Desk Kreativne Europe - kreativni Info dan za profesore i studente

Search form

Desk Kreativne Europe - kreativni Info dan za profesore i studente

Kategorija: 
Trajanje: 
18. ožujka 2014. godine u trajanju od 10:00 do 12:30 sati
Mjesto: 
Velika dvorana Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 5, Zagreb
Cijena: 
Besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani
Kratki opis: 

Tijekom kreativnog Infodana predstavit će se najvažniji segmenti Potprograma MEDIA, koji svoje ciljeve i prioritete nastavlja ostvarivati u okviru Programa Kreativna Europa. Naglasak će, naravno, biti stavljen na programe usavršavanja. 


Više o Info danu na: http://goo.gl/vISZ1T