Developing a Fire Trail in a Private Forest

Search form

Developing a Fire Trail in a Private Forest
O projektu: 

Cilj je bio da se razvije mehanizam sprječavanja požara u šumi u obliku požarnih staza. Planiranje rute temelji se na pretpostavci da šumska staza čini šumu pristupačnijom i osiguravanje sigurne protupožarne zaštite je postalo ključno za projekt.

Prijavitelji: 

Klaus Neumann

Njemačka

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

dio šume je uklonjen, a na njegovom mjestu je izgrađena nova staza, koji pruža mehanizam prevencije od šumskih požara

Trajanje: 
od 08/2009 do 12/2009.
Iznos ugovora: 
34 272,00 €
EU sufinanciranje: 
34.272,00 € (100%)