DISCO ORMENE (ime filma)

Search form

DISCO ORMENE (ime filma)
O projektu: 

Shema selektivne podrške u aktivnostima distribucije ima za cilj potaknuti distributere na ulaganje u promidžbu i distribuciju filmova iz drugih europskih zemalja, pomažući financiranje njihovih troškova distribucije. Potpora može pokriti troškove promocije, kopija (uključujući i digitalne), presnimavanja i titlovanja. Podrška se pruža skupini distributera - najmanje pet (za male filmove) ili sedam (za srednje filmove), temelji se na sustavu bodova.

Prijavitelji: 

Continental Film D.O.O.

Partneri: 

Nema

Program: 
Sektor: