Natječaj

Search form

Dodjela potpore u okviru Mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2016. godine

Datum objave: 
10.02.2016.
Datum završetka natječaja: 
15.03.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
3.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

U okviru natječaja sredstva se dodjeljuju za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za razdoblje iz članka 3. stavka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2016. godine. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju kriterijima natječaja. 

Kriteriji prihvatljivosti: 

 • ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu;
 • ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice;
 • iznimno od druge točke, u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;
 • ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;
 • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu; 
 • ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova; 
 • ribarsko plovilo mora imati najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja; 
 • korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;
 • članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave; 
 • članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove; 
 • privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima; 
 • korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014; 
 • pozitivni nalaz izvršene kontrole na terenu. 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip186.89 KB