Natječaj

Search form

Dodjela sredstava u okviru programa "Učinkoviti ljudski potencijali"

Referenca: 
UP.04.0.0.02
Datum objave: 
01.06.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
Nije određen
Kratak opis natječaja: 
U okviru Prioritetne osi 4 "Dobro upravljanje" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. odabrat će se operacije za financiranje u okviru sljedećih investicijskih projekata, koji su ujedno i ciljevi samog programa:
 
  • „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“ (Investicijski prioritet 11.i); 
  • „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“ (Investicijski prioritet 11.ii). 
Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj (i ako je primjenjivo partner) može biti Tijelo državne i javne uprave koje provodi operacije u skladu s identificiranim potencijalnim ciljnim skupinama definiranim u okviru relevantnog specifičnog cilja Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti:

One vrste aktivnosti koje su definirane u OP ULJP-u  i koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva OP ULJP-a u okviru Prioritetne osi 4.

Iznos subvencije:

Unutar ovog Poziva nisu određeni minimalni i maksimalni financijski iznos operacija kojeg Prijavitelj predlaže za sufinanciranje operacije kao izravne dodjele sredstava. Namjenska sredstva EU za svaku operaciju predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok namjenska sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


Dokumenti: 
AttachmentSize
Natječaj ESI.rar285.44 KB