Natječaj

Search form

Drugi ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga vezanih za Prioritet 3 - Tehnička pomoć - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.3.1.05
Datum objave: 
06.03.2015.
Datum završetka natječaja: 
03.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
4.332.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog ograničenog poziva je osigurati učinkovito i djelotvorno korištenje sredstava tehničke pomoći dodijeljenih kroz Operativni program Promet u skladu s relevantnim pravilima i procedurama.

Prihvatljivi prijavitelji:

Ministartsvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti:

  • organizacija obuke, seminara, radnih sastanaka za zaposlenike odgovorne za pripremu, upravljanje, nadzor, provedbu, evaluaciju, reviziju, kontrolu odabranih operacija i Operativnih programa,
  • troškovi vezani za zaposlenike i mjere zadržavanja zaposlenika,
  • informiranje i promidžba u javnosti,
  • podrška tijelima u provedbi ugovora te njegovo praćenje,
  • revizija/dorada strateških dokumenata (Strategija prometnog razvoja RH 2014.-2030., Operativni program "Promet" 2007.-2013.),
  • pohađenje treninga, akademskih programa, konferencija vezanih uz OP Promet, tematiku EU fondova i projektnog menadžmenta,
  • izrada internih priručnika upravljačkog tijela za razdoblje 2014.-2020.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/132
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip495.82 KB