Natječaj

Search form

Drugi poziv za pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.18
Datum objave: 
07.04.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.04.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
10.000.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog ograničenog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Poziv je isključivo namjenjen izradi pripremne projektne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelj: 

Prihvatljivi prijavitelj ovog ograničenog poziva je Integrirarni promet zagrebačkog područja d.o.o., Zagreb. 

Prihvatljive aktivnosti: 

  • izrada Glavnog plana (Masterplana) prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Faza 1 koji uključuje: izradu prometnog modela, provođenje prometnih istraživanja, analizu stanja.
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni iznos potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova Projektnog prijedloga. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.2 MB