Natječaj

Search form

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva - poziv za podnošenje projektnih prijedloga

Datum objave: 
20.12.2012.
Datum završetka natječaja: 
22.03.2013.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
12.330.900,00 €
Kratak opis natječaja: 

Projekti se prijavljuju za sljedeće teme:

1. Osigurati poboljšani pristup bržoj dijagnozi HIV- a/ADIS- a, te osigurati pravovremeni tretman i njegu za najugroženije skupine ljudi i najugroženija područja (1.500.000 €).
2. Bolji pristup u svezi prevencije kroničnih bolesti i promocija zdravog života kroz cijeli životni ciklus(1.000.000,00€).
3. Potpora prioritetima i inovacijama u svezi aktivnog i zdravog starenja(6.000.000,00 €).
4. Pilot mreže za suradnju, koje su u skladu sa direktivom 2011/24/EU(1.500.000,00€)
5. Podrška informacijama oko plućnog mezotelioma(830,000,00 €).

Pojedinačni projektni prijedlozi mogu biti sufinancirani do 60%, a iznimnim slučajevima do 80% ukupne vrijednosti.

Prijaviti se mogu: organizacije, javni sektor, javna administaracija, fakulteti, ustanove za visoko obrazovanje i javne i privatne istraživačke ustanove.

Poveznica:
http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html