Natječaj

Search form

Eksperimentiranje socijalnih politika

Referenca: 
VP/2012/007
Datum završetka natječaja: 
15.02.2013.
Status: 
Budžet: 
4.200.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Potiče razvoj i testiranje socijalnih eksperimenata kao izvora inovacija u socijalnim politikama.
Natječajem se podupiru sljedeće teme:
•poticanje mjera za aktiviranje mladih;
•pružanje kvalitetnih usluga brige o djeci;
•poticanje aktivnog i zdravog starenja
Natječaj je namijenjen javnim vlastima; nacionalne, regionalne ili lokalne razine.
Aktivnosti: obuke, konferencije, publikacije, web stranice, diseminacija rezultata, pružanje informacija, podizanje svijesti
Bespovratna sredstva kreću se između minimalno 700.000,00 € i maksimalno 1.000.000,00 €. Sufinanciranje EU iznosi 80%.
Prijave se podnose elektroničkim putem (https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do) i poštom ili osobno.

Izvor: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furth...