Encouraging active travel for short trips to improve health and the local economy (ACTIVE ACCESS)

Search form

Encouraging active travel for short trips to improve health and the local economy (ACTIVE ACCESS)
O projektu: 

Svrha ovog projekta je poticanje građana da za kratka putovanja, pogotovo ona do 3 km udaljenosti, odaberu održive vidove prijevoza zato jer time čine dobro svom zdravlju, okolišu te lokalnom gospodarstvu. Grad Koprivnica projekt provodi u sastavu projektnog konzorcija iz 10 zemalja. Projekt se provodi tijekom tri godine (2009-2012), a njegovi su ciljevi u Gradu Koprivnici:
• Utvrditi postotni odnos sudionika u prometu (vozača, biciklista, pješaka)
• Intenzivno promovirati prednosti održivog prometa
• Povećati broj korisnika održivih vidova prijevoza za 20%
• Potaknuti građane da za odlazak na posao, školu, u kupnju ili za rekreaciju koriste bicikle ili pješače.
Prvi korak je anketa kojom će se utvrditi prometne navike građana Koprivnice na uzorku od najmanje 4000 stanovnika različite dobi. Kampanjama i akcijama te primjenom različitih mjera: informiranje, promocija, organiziranje događanja te poboljšanje infrastrukture i usluga, u suradnji s brojnim partnerskim organizacijama sustavno će se poboljšavati mogućnosti za promjenu ponašanja sudionika u prometu prema poboljšanju prometne održivosti.

Prijavitelji: 

Prof. Tom Rye, Napier University

United Kingdom

Partneri: 

1. Austrian Mobility Research / Forschungsgesellschaft Mobilitaet Gemeinnützige GmbH (FGM-AMOR), Austrija
2. Grad Koprivnica , Hrvatska
3. CYPRUS CENTER FOR EUROPEAN AND INTERNATIONAL AFFAIRS - UNIT OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Cipar
4. Tartu City Government (TARTU), Estonija
5. PRIORITERRE, Francuska
6. Association on Municipal Sciences (DIFU), Njemačka
7. Landeshauptstadt Stuttgart, Njemačka
8. Hungarian Cyclists' Club (HCC), Mađarska
9. Municipality of Aveiro (Aveiro), Portugal
10. ATU-The Associsation for Urban Transition (ATU), Rumunjska
11. Harghita Energy Management Public Service, Rumunjska
12. Centre for Health and Development Murska Sobota (ZZV-MS), Slovenija
13. Energy Agency of La Ribera (AER), Španjolska
14. Access Associates Limited Trading As Walk21 (Walk21), Velika Britanija

Aktivnosti: 

anketa
kampanje
informiranje
promocija
događanja

Trajanje: 
1.8.2009. – 31.7.2012.
Iznos ugovora: 
1.946.997,00 €
EU sufinanciranje: 
1.460.247,75 € (75%)
Sektor: