Natječaj

Search form

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Referenca: 
KK.04.2.1.03
Datum objave: 
22.11.2016.
Datum završetka natječaja: 
20.02.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
152.000.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 
Ovim Pozivom podupirat će se provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u kojima javne ustanove obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Opći cilj: 
Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
 1. vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili;
 2. osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 1. da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i 
 2. da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.
Prijavitelji se na ovaj Poziv moraju prijaviti i provesti projekt s Partnerom. Obavezan Partner je:

 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Sektor za energetsku učinkovitost.
Prihvatljive aktivnosti:

 • Projektna dokumentacija - priprema projektne dokumentacije (izrada glavnog projekta energetske obnove i pripadajućih elaborata);
 • Energetska obnova - obnova ovojnice zgrade, radovi na sustavima grijanja/hlađenja, rasvjete, sustavima automatizacije, promidžba i vidljivost projekta, upravljanje projektom i administracija
Raspoloživa sredstva:
 
 • najniži iznos 80.000,00 kuna;
 • najviši iznos 10.000.000,00 kuna.