Natječaj

Search form

Erasmus intenzivni programi (IP)

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
08.03.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Intenzivni program (IP) kraći je studijski program (10 uzastopnih punih dana do 6 tjedana rada na određenu temu) koji okuplja studente i nastavno osoblje visokih učilišta iz najmanje tri zemlje sudionice Programa kako bi se:
• potakla učinkovita i multinacionalna nastava o specijaliziranim temama koje se možda uopće ne podučavaju ili se podučavaju na vrlo ograničenom broju visokih učilišta
• studentima i nastavnicima omogućio zajednički rad u multinacionalnim skupinama kako bi iskoristili posebne uvjete učenja i podučavanja koji nisu dostupni u pojedinim ustanovama, te stekli nove perspektive o temi studijskog programa
• nastavnom osoblju omogućila razmjena gledišta o sadržaju nastave i novim pristupima nastavnim planovima i programima, te omogućilo testiranje metoda u međunarodnom okruženju.
Poželjne značajke Intenzivnog programa (IP) jesu:
• Ne smije se sastojati od istraživačkih aktivnosti ili konferencija, već nastavnicima i studentima koji sudjeluju u njemu treba pružiti nešto što je u značajnoj mjeri novo s obzirom na prilike za učenje, razvoj vještina, pristup informacijama itd. te promicati element razvijanja nastavnih planova i programa.
• Potrebno je učiniti napore da se radno opterećenje studenata koji sudjeluju prizna, po mogućnosti koristeći Europski sustav prijenosa bodova (ECTS).
• Očekuje se da se kod Intenzivnih programa koriste alati i usluge koji se temelje na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) kao potpora pripremi i aktivnostima nakon Intenzivnog programa čime se doprinosi stvaranju održive zajednice učenja iz predmetnog tematskog područja.
• Omjer osoblja prema studentima treba jamčiti aktivno sudjelovanje.
• Kod Intenzivnih programa treba biti snažno zastupljen interdisciplinarni pristup čime se jača suradnja između studenata iz raznih akademskih disciplina.
• Uz ishode učenja vezanih za kompetencije koje se odnose na temu, Intenzivni programi trebaju dati prednost prijenosu transverzalnih kompetencija.
Intenzivni program može biti aktivnost koja se odvija jedanput ili se ponavlja tijekom ograničenog broja godina (najdulje razdoblje financiranja su tri uzastopne godine, prijava se podnosi svake godine) s 2013. kao zadnjom godinom za prijave. Prijave za Intenzivne programe odabrane u 2012. i 2013. neće se moći ponovo podnositi nakon 2013.
Ustanova koja koordinira Intenzivnim programom, u ime svih partnera, treba podnijeti prijavu nacionalnoj agenciji. Prijava za Intenzivni program istog ili sličnog partnerstva s istom ili sličnom temom može se podnijeti samo jednoj nacionalnoj agenciji u okviru Općeg poziva na natječaj za podnošenje prijava u okviru Programa za cjeloživotno učenje 2011. - 2013. Sva visoka učilišta koja sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje trebaju imati Erasmus sveučilišnu povelju.
Odabir provodi nacionalna agencija ustanove koja je koordinator Intenzivnog programa. Ako se koordinacija Intenzivnog programa (koji je odobren slijedom prethodnog natječaja za podnošenje prijava) premješta na drugo visoko učilište u drugoj zemlji (ili u slučaju Belgije drugoj nacionalnoj agenciji) prijava se ocjenjuje na istoj osnovi kao nove prijave. Međutim, i u ovome slučaju ukupno trajanje financiranja istog ili sličnog Intenzivnog programa ne smije biti dulje od tri godine. Odabir sudionika Intenzivnog programa (nastavnog osoblja te prvog, drugog i trećeg ciklusa studenata) provodi konzorcij za Intenzivni program. Nakon što ih se odabere za razdoblje mobilnosti, studenti i nastavno osoblje s posebnim potrebama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu.
Prijaviti se može: visoko učilište koje je koordinator Intenzivnog programa (treba imati Erasmus sveučilišnu povelju), u ime svih ustanova koje sudjeluju u Intenzivnom programu (sve trebaju imati Erasmus sveučilišnu povelju).