Natječaj

Search form

Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Referenca: 
EACEA 07/2017
Datum objave: 
15.03.2017.
Datum završetka natječaja: 
22.05.2017.
Status: 
Program: 
Budžet: 
10.000.000,00 eura
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv na podržava projekte transnacionalne suradnje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Sastoji se od dva dijela: 1. obrazovanje i osposobljavanje te, 2. mladi. Cilj je ovog poziva otvoriti vrata budućem savezu škola za uključenost stvaranjem/razvojem zajednica učenja između različitih subjekata (obrazovnih institucija i pružatelja obrazovnih usluga, državnih tijela, dionika i organizacija civilnog društva, tvrtki, itd.) u području uključivog obrazovanja. 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • obrazovne ustanove i ostale pružatelje obrazovanja;
 • državna tijela na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini odgovorna za obrazovanje;
 • osposobljavanje i mlade;
 • neprofitne organizacije;
 • istraživačke ustanove;
 • strukovna udruženja i socijalne partnere;
 • centre za usmjeravanje i priznavanje;
 • međunarodne organizacije;
 • privatna poduzeća;
 • također su prihvatljive mreže navedenih organizacija koje su pravne osobe. 
Sastav minimalnog partnerstva potreban za ovaj poziv podrazumijeva četiri organizacije koje predstavljaju četiri države uključene u program. 

Ukupna alokacija za poziv je 10.000.000,00 eura koji se dodjeljuju kako slijedi:

 • obrazovanje i osposobljavanje 8.000.000,00 eura;
 • mladi 2.000.000,00 eura. 
Najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 eura.

Intenzitet potpore je do 80% prihvatljivih troškova.