Natječaj

Search form

Erasmus mobilnost osoblja – stručno usavršavanje osoblja visokih učilišta u poduzećima i na visokim učilištima

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
08.03.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Ova aktivnost nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta omogućava razdoblje stručnog usavršavanja u trajanju od 5 radnih dana do 6 tjedana u poduzeću ili organizaciji kao što je visoko učilište u nekoj drugoj zemlji sudionici Programa.
Ciljevi mobilnosti osoblja u svrhu stručnog usavršavanja su:
• omogućiti osoblju visokih učilišta usvajanje znanja ili specifičnog know-how na temelju iskustva i primjera dobre prakse u inozemstvu, kao i praktičnih vještina primjenjivih na njihovo radno mjesto te profesionalni razvoj
• pomoći uspostavljanju suradnje između visokih učilišta i poduzeća
• motivirati studente i osoblje za mobilnost te im pomoći u pripremi razdoblja mobilnosti.
Boravak u partnerskom poduzeću, organizaciji ili ustanovi može se različito nazivati: razdoblje kratkoročnog premještaja (short secondment period), praćenje rada kolega (job-shadowing scheme), studijski posjet, radionica, skup itd.
Članove osoblja biraju visoka učilišta koja ih upućuju na stručno usavršavanje. Prije razdoblja mobilnosti ustanova koja upućuje člana osoblja treba s ustanovom/poduzećem koje ga prima dogovoriti program osposobljavanja kojega će provesti član osoblja. Nakon što ih se odabere za razdoblje mobilnosti, osoblje s posebnim potrebama može se prijaviti za dodatnu financijsku potporu.
Mogu se prijaviti: visoka učilišta nositelji Erasmus sveučilišne povelje.