Natječaj

Search form

Erasmus mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
08.03.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Aktivnost studentima visokih učilišta omogućava da provedu razdoblje stručne prakse od 3 do 12 mjeseci u poduzeću ili organizaciji druge države sudionice Programa.
Ciljevi studentske mobilnosti u svrhu stručne prakse su:
• pružanje pomoći studentima u prilagodbi zahtjevima tržišta rada diljem Europske unije
• omogućiti studentima razvoj specifičnih vještina uključujući jezične vještine te poboljšati razumijevanje ekonomske i društvene kulture predmetne države u kontekstu stjecanja radnog iskustva
• promicanje suradnje visokih učilišta i poduzeća
• doprinijeti stvaranju kadra budućih stručnjaka kojega čine visokokvalificirani, otvoreni mladi ljudi s međunarodnim iskustvom.
Stručna praksa je alternativni termin za češće korišten izraz „stažiranje“. Organizacije domaćini stručne prakse mogu biti poduzeća, centri za osposobljavanje, istraživački centri ili druge organizacije. Erasmus studente biraju matična visoka učilišta.
Prije odlaska na mobilnost, Erasmus studenti potpisuju ugovor o stručnoj praksi koji uključuje sljedeće dokumente:
• Training Agreement (Ugovor o osposobljavanju) koji se odnosi na poseban program, a trebaju ga odobriti matično visoko učilište i organizacija domaćin
• Quality Commitment (Obvezivanje na kvalitetu), dokument kojim se navode prava i obveze svih ugovornih strana vezane za stručnu praksu u inozemstvu
• Erasmus studentsku povelju (Erasmus Student Charter) koja navodi prava i obveze studenata koja se odnose na razdoblje inozemne mobilnosti.
Po završetku razdoblja inozemne mobilnosti, matično visoko učilište dužno je odobriti potpuno priznavanje razdoblja provedenoga u inozemstvu sukladno dogovoru iz dokumenta Training Agreement. U okviru programa Erasmus studentima može se dodijeliti financijska potpora kao pomoć u podmirenju putnih i životnih troškova (uključujući troškove osiguranja i izdavanja vize) nastalih vezano za razdoblje stručne prakse u inozemstvu. Za vrijeme razdoblja stručne prakse u inozemstvu u sklopu Erasmusa odlaznim studentima treba nastaviti isplaćivati nacionalne financijske potpore ili studentske kredite. Prije razdoblja stručne prakse, Erasmus student može pohađati Erasmus intenzivni jezični tečaj države domaćina za koji mu također može biti dodijeljena financijska potpora (ako se tečaj bude održavao). Nakon što ih se odabere za razdoblje mobilnosti, studenti s posebnim potrebama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu.
Mogu se prijaviti: visoka učilišta, nositelji Proširene Erasmus sveučilišne povelje, koja šalju studente i konzorciji za stručnu praksu, nositelji Erasmus potvrde konzorciju za stručne prakse.