Natječaj

Search form

Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
08.03.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Ova aktivnost studentima visokih učilišta omogućava da u drugoj državi sudionici Programa provedu integrirano razdoblje studija od 3 do 12 mjeseci.
Ciljevi studenske mobilnosti u svrhu studijskog boravka su:
• omogućiti studentima obrazovnu, jezičnu i kulturološku dobrobit iz iskustva učenja u drugim europskim državama
• promicati suradnju među ustanovama i obogatiti obrazovno okruženje u ustanovama domaćinima
• doprinijeti stvaranju kadra budućih stručnjaka kojega čine visokokvalificirani, otvoreni mladi ljudi s međunarodnim iskustvom.
Erasmus mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka provodi se u okviru međuinstitucijskih sporazuma između matične ustanove i ustanove domaćina, a obje trebaju biti nositelji Erasmus sveučilišne povelje. Erasmus studente odabiru matična visoka učilišta.
Prije odlaska Erasmus studenti potpisuju Ugovor o studijskom boravku koji uključuje sljedeće dokumente:
• tzv. Learning Agreement kojim se određuje program studija kojega će pohađati, slijedom odobrenja studenta, matične ustanove i ustanove domaćina
• Erasmus studentsku povelju kojom se uređuju prava i obveze studenata tijekom studija u inozemstvu.
Po završetku razdoblja provedenoga u inozemstvu, ustanova domaćin dužna je Erasmus studentu i njegovoj matičnoj ustanovi dostaviti Prijepis ocjena (Transcript of Records) kojim se potvrđuje da je dogovoren program ispunjen te se potvrđuju rezultati. Matična ustanova dužna je odobriti potpuno akademsko priznavanje za uspješno završene aktivnosti tijekom razdoblja mobilnosti u sklopu programa Erasmus sukladno dogovoru iz dokumenta Learning Agreement, po mogućnosti koristeći Europski sustav prijenosa ECTS bodova. Razdoblje mobilnosti u sklopu programa Erasmus treba također upisati u Dopunsku ispravu o studiju.
U okviru programa Erasmus, studentima se može dodijeliti financijska potpora kao pomoć u podmirenju putnih i životnih troškova (uključujući troškove osiguranja i izdavanja vize) nastalih vezano uz razdoblje studija u inozemstvu. Erasmus studenti, bez obzira jesu li korisnici Erasmus financijske potpore ili nisu, izuzeti su od plaćanja školarine, upisnine, naknada za ispite te pristup laboratorijima i knjižnicama ustanove domaćina. Za vrijeme razdoblja studija u inozemstvu u sklopu programa Erasmus odlaznim studentima treba nastaviti isplaćivati nacionalne financijske potpore ili studentske kredite. Prije razdoblja studija u inozemstvu, Erasmus student može pohađati Erasmus intenzivni jezični tečaj države domaćina za koji mu također može biti dodijeljena financijska potpora (ako se tečaj bude održavao). Nakon što ih se odabere za razdoblje mobilnosti, studenti s posebnim potrebama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu.
Mogu se prijaviti: visoka učilišta, nositelji Erasmus sveučilišne povelje, koja šalju studente.