Natječaj

Search form

Erasmus multilateralni projekti

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
400.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Erasmus multilateralni projekti podupiru međusobnu suradnju visokih učilišta ili suradnju visokih učilišta s ostalim dionicima.
Posebno se potiču inovativni projekti usmjereni na teme koje nisu u velikoj mjeri obuhvaćene projektima koji se već financiraju u sklopu ove aktivnosti. Informacije o projektima koje su financirane temeljem ranijih natječaja dostupne su u sažetku Erasmus projekata na sljedećim mrežnim stranicama:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php
Prijavitelji trebaju izabrati jedan od sljedećih prioriteta:
1. Povećanje razina postignuća i jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja: Projekti vezani uz ovaj prioritet trebaju poduprijeti aktivnosti čiji je cilj povećanje pristupa visokom obrazovanju i poboljšanje njegove socijalne dimenzije. Glavni su ciljevi šire sudjelovanje i povećanje stopa završetka studija studenata iz premalo zastupljenih grupa (uslijed čimbenika poput društveno-ekonomskog porijekla, invaliditeta, etničkog porijekla, migranti itd.) i pojedinaca koji nemaju profil klasičnog studenta/non-traditional learners (izvanredni studenti, studenti sa zahtjevnim obiteljskim odgovornostima, odrasli itd.), jačanje cjeloživotnog učenja stvaranjem fleksibilnih načina učenja, razvijanjem veće društvene odgovornosti visokih učilišta, te veća rodna ujednačenost posebice kod područja studija u kojima je to posebno izraženo.
2. Poboljšanje kvalitete i značaja visokog obrazovanja, uključujući suradnju između visokih učilišta i tržišta rada: Projekti vezani uz ovaj prioritet trebaju poduprijeti aktivnosti koje će pomoći usklađivanju nastavnih planova i programa s trenutnim i rastućim zahtjevima tržišta rada te ponuditi zapošljavanje i transverzalne vještine, uključujući poduzetništvo, razvijanje aktivne suradnje između visokih učilišta i partnera izvan akademske zajednice: poduzeća, stručnih organizacija, gospodarskih komora, socijalnih partnera ili lokalnih/regionalnih tijela. Projekti trebaju prepoznati i poticati ulogu izvrsnih nastavnika na uspjeh studenata.
3. Jačanje kvalitete kroz mobilnost i prekograničnu suradnju: Projekti vezani uz ovaj prioritet trebaju poduprijeti aktivnosti kojima se razvijaju inovativne strategije za poticanje mobilnosti ili načine uklanjanja prepreka mobilnosti u visokom obrazovanju. Ovaj je prioritet usmjeren i na projekte kojima se podupire virtualna mobilnost, ugrađene u globalnu strategiju učinkovitog uključivanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u visoka učilišta koja sudjeluju u aktivnosti.
4. Knowledge Alliances: Projekti u okviru ovog prioriteta trebaju poduprijeti Knowledge Alliances, koji okupljaju tvrtke i visoka učilišta s ciljem jačanja i razvoja europskog inovativnog potencijala putem pružanja cijelog niza zajedničkih aktivnosti, uključujući nove metode učenja i poučavanja, dizajn i predstavljanje novog multidisciplinarnog programa i inovativnih tečajeva te promidžbu poduzetničkih pristupa. Ovi projekti trebaju biti usmjereni ka boljoj razmjeni znanja između visokog obrazovanja i tvrtki, primjenjujući uistinu dvosmjeran proces: sveučilišta i poslovna udruženja udružuju snage kako bi poboljšali svoj inovativni potencijal.
5. Poboljšanje upravljanja i financiranja: Projekti u okviru ovog prioriteta trebaju podržati aktivnosti koje razvijaju strateške kapacitete visokih učilišta i njihovih voditelja, jačajući autonomiju i odgovornost ustanova. Također trebaju povećati sposobnost ustanova u privlačenju sredstava iz različitih izvora i učinkovito upravljanje resursima.
Prijaviti se mogu:
- Visoka učilišta nositelji Erasmus sveučilišne povelje za cjelokupno trajanje Programa (Erasmus sveučilišna povelja nije potrebna za visoka učilišta iz zemalja koje su formalno prihvatljive samo za sudjelovanje u Erasmus multilateralnim projektima, mrežama i popratnim mjerama).
- Poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća, stručne udruge, gospodarske komore, socijalni partneri i lokalna/regionalna/nacionalna tijela
- Udruženja i ostale srodne organizacije aktivne u području visokog obrazovanja
Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora za sve partnere iz trećih zemalja zajedno je 25.000,00 EUR povrh gore navedenog iznosa. Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.