Natječaj

Search form

Erasmus Mundus - aktivnosti 2 i 3

Referenca: 
EACEA/38/12
Datum završetka natječaja: 
15.03.2013.
Status: 
Budžet: 
194.159.500,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj:

Erasmus Mundus je program u području visokog obrazovanja kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje.
Unutar ovog poziva moguće je dostaviti prijave samo za aktivnost 2. partnerstva i aktivnost 3. promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja. Hrvatska visoka učilišta mogu sudjelovati u ovom pozivu kao europske institucije, a hrvatski studenti kao europski pojedinci.

Mogu se prijaviti:

a) visokoškolske ustanove - u obliku konzorcija/partnerstava
b) ostale institucije - privatne i javne ustanove koje se bave istraživanjem i obrazovanjem
c) studenti - koji su završili barem preddiplomsku razinu studija

Studenti moraju poslati prijavu izravno konzorciju koji program provodi.

U aktivnosti 2 postoje 3 različite ciljne skupine:

1. članovi konzorcija - studenti i nastavnici partnerskih sveučilišta
2. državljani RH (upisani na sveučilište koje nije član konzorcija ili koji imaju diplomu stečenu u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija)
3. socijalno osjetljive skupine (izbjeglice).

Aktivnost 2 (action 2) - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama).

Aktivnost 3 (action 3) - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja.

Proces prijave za aktivnosti 1 i 2 obuhvaća dvije faze:

U prvoj fazi, konzorciji visokih učilišta podnose prijave Izvršnoj Agenciji Europske komisije za obrazovanje i kulturu u Bruxellesu. U drugoj fazi, nastavnici i studenti podnose prijave prethodno odabranim konzorcijima visokih učilišta.
Planira se mogućnost mobilnosti za najmanje 7.109 pojedinaca.

Za potrebe ovog poziva prioriteti su:

• projekti koji se bave promocijom europskog visokoškolskog obrazovanja u određenim geografskim područjima (posebice istočne i jugo-istočne susjedne zemlje);
• projekti kojima je cilj poboljšanje usluga međunarodnim studentima;
• projekti koji se bave međunarodnom dimenzijom osiguravanja kvalitete;
• projekti promidžbe zajedničkih programa prema studentima;
• projekti promidžbe zajedničkih programa prema poslodavcima;
• projekti koji kreiraju bolju sinergiju između EU politike dijaloga sa trećim zemljama i projekata suradnje podržane europskim programima u visokoškolskom obrazovanju

Više na sljedećoj stranici:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_eacea_38_12_e...