Natječaj

Search form

Erasmus organizacija mobilnosti

Referenca: 
EAC/S07/12
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Ova mjera za potporu odnosi se na organizaciju sljedećih aktivnosti mobilnosti:
• studentska mobilnost za studijski boravak
• studentska mobilnost za stručnu praksu
• mobilnost osoblja - održavanje nastave
• mobilnost osoblja - stručno usavršavanje
Organizacija mobilnosti studenata i osoblja (OM) uključuje stvaranje optimalnih uvjeta, putem mjera za potporu kvaliteti, za dolazne i odlazne studente te osoblje, u svrhu provedbe razdoblja učenja, stručnog usavršavanja ili održavanja nastave na visokim učilištima ili u poduzećima ostalih država sudionica. Visoka učilišta financijsku potporu za organizaciju mobilnosti primaju kao naknadu za upravljanje, a iznos ovisi o broju odlaznih mobilnosti i dolaznog nastavnog osoblja iz poduzeća. Konzorciji za stručnu praksu primaju financijsku potporu za organizaciju mobilnosti kao naknadu za upravljanje, a iznos ovisi o broju odlaznih mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse.
Organizacija mobilnosti može uključivati sljedeći okviran popis aktivnosti:
• izbor studenata i osoblja za sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti
• jezična priprema studenata i osoblja koje će sudjelovati u mobilnosti
• pružanje informacija i potpore dolaznim i odlaznim studentima i osoblju (npr. upoznavanje s ustanovom/organizacijom domaćinom, organiziranje dobrodošlice, akademsko savjetovanje za studente, pomoć kod praktičnih pitanja kao što su smještaj, zdravstveno osiguranje, boravišne dozvole, putovanje, osiguranje mentora dolaznim studentima)
• akademski i organizacijski dogovori s partnerskim ustanovama (npr. o studentima: priznavanje razdoblja studija u inozemstvu, o osoblju: uključivanje kolegija u redovni nastavni program ustanove domaćina, dogovori o ocjenjivanju studenata i kolegija, itd., moguće je uključiti posjete partnerskim ustanovama koje su nositelji Erasmus sveučilišne povelje
• posjete potencijalnim partnerskim ustanovama koje su nositelji Erasmus sveučilišne povelje kako bi se ispitala mogućnost potpisivanja ili kako bi se potpisali međuinstitucijski sporazumi
• razvoj i korištenje Europskog sustava prijenosa i sakupljanja bodova (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) i Dopunske isprave o studiju (Diploma Supplement – DS)
• osiguravanje svih potrebnih studentskih ugovora o programu studija/stručne prakse te predmetnih dogovora o vrednovanju (npr. ugovor o učenju/learning agreement, ugovor o osposobljavanju/training agreement)
• dogovore o nadzoru odlaznih studenata, uključujući posjete partnerskim ustanovama ili organizacijama
• sakupljanje povratnih informacija od studenata i osoblja nakon povratka kako bi bile na raspolaganju potencijalnim odlaznim studentima i osoblju (što može uključivati potporu lokalnim studentskim udrugama ili odabranim studentima iz raznih odsjeka da dolaznim i odlaznim studentima pružaju informacije i savjetodavne usluge)
• posebne dogovore koji će osiguravati kvalitetu studentske stručne prakse u poduzećima
• pružanje i objavljivanje informacija o programu Erasmus (mobilnost studenata i osoblja).
Visoka učilišta i konzorciji za stručnu praksu ne podnose zasebnu prijavu za financijsku potporu za organizaciju mobilnosti. Iznos dodijeljene financijske potpore za organizaciju mobilnosti ovisi o broju odlaznih mobilnosti i broju dolaznih mobilnosti pozvanog osoblja iz poduzeća za koje je dodijeljena potpora i o primjenljivoj tablici za financijsku potporu.
Prijavu treba podnijeti nadležnoj nacionalnoj agenciji za prijavitelja.