Natječaj

Search form

Erasmus popratne mjere

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
31.01.2013.
Status: 
Budžet: 
150.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj je podrška raznim aktivnostima koje nisu formalno prihvatljive u okviru glavnih sektora programa Erasmus, no jasno doprinose postizanju ciljeva programa. Projekti trebaju biti inovativni, samostalni i imati za cilj:
• jasnu primjenjivost na Europski program modernizacije visokog obrazovanja (European Modernisation Agenda for Higher Education) i podizanje svijesti predmetnih ciljnih skupina ili opće javnosti o važnosti europske suradnje u području općih tema vezanih za visoko obrazovanje
• osnaživanje provedbe mobilnosti u okviru programa Erasmus dopirući do značajnog udjela studenata (npr. projekti širokoga spektra za promicanje mobilnosti, poticanje mobilnosti u tematskim područjima koja trenutno nisu dovoljno zastupljena u mobilnosti u okviru programa Erasmus, te za rješavanje problema poput priznavanja studija tijekom razdoblja mobilnosti)
• usmjerenost na diseminaciju rezultata projekta (uobičajeno je da je diseminacija dio svih projekata koji se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje. Projekt popratne mjere može dobiti sredstva za diseminaciju jedino ako predložene aktivnosti prelaze ono što se očekuje od integralnih aktivnosti diseminacije u okviru centraliziranog Erasmus projekta. U prijavama treba jasno opisati aktivnosti koje su provedene kao dio plana diseminacije prethodnih centraliziranih Erasmus projekata i iskazati kako će predložene aktivnosti donijeti dodanu vrijednost onome što je već učinjeno.)
• jačanje međusektorske sinergije između aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje na određenu temu
• provođenje aktivnosti koje se posebno odnose na vidove transverzalne politike u kojima ima ulogu program Erasmus što konkretno uključuje promicanje jednakosti između žena i muškaraca, integraciju osoba s invaliditetom i ostalih osoba s posebnim potrebama, te promicanje interkulturalnoga obrazovanja i borbu protiv rasizma
• provođenje ostalih aktivnosti usmjerenih na određene teme, ciljne skupine ili kontekste, opravdane potrebama aktualnoga stanja u visokom obrazovanju u zemljama sudionicama.
Aktivnosti koje se podupiru mogu se odnositi na (okviran popis):
• organizaciju konferencija, seminara i aktivnosti stručnog usavršavanja o europskoj suradnji u području visokoga obrazovanja
• studije i analize
• aktivnosti za podizanje svijesti poput ciljanih promidžbenih i informativnih kampanja, natjecanja itd.
• informativne i komunikacijske aktivnosti kojima se promiče i poboljšava vidljivost aktivnosti i rezultata u okviru programa.
Prije podnošenja prijedloga prijavitelji trebaju provjeriti je li predložena tema obuhvaćena ili se planira obuhvatiti studijom koja se financira iz obrazovnih programa EU.
Studije i izvješća o politici visokog obrazovanja koje financira Opća uprava za obrazovanje i kulturu EU dostupni su na:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/studies_en.htm
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1651_en.htm
Sažeci završenih ili tekućih Erasmus projekata (Erasmus compendia) dostupni su na:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php
Natječaji za prikupljanje ponuda u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih dostupni su na:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/tenders_en.html
Mogu se prijaviti:
- visoka učilišta nositelji Erasmus sveučilišne povelje
(Erasmus sveučilišna povelja nije potrebna za visoka učilišta iz zemalja koje su formalno prihvatljive samo za sudjelovanje u Erasmus multilateralnim projektima, mrežama i popratnim mjerama)
- udruge, mreže ili konzorciji visokih učilišta i ostalih organizacija koje su aktivne u visokom obrazovanju
Prijave se podnose Izvršnoj agenciji EK.
Najviša financijska potpora EU iznosi 75%.