Natječaj

Search form

Erasmus potvrda konzorciju za stručne prakse

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
08.03.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Erasmus potvrdom konzorciju za stručne prakse priznaje se financijska i operativna sposobnost konzorcija da organizira stručnu praksu Erasmus studenata te sposobnost podnošenja prijave za financiranje. Konzorciju dodjeljuje pravo prijave nacionalnoj agenciji radi stručne prakse Erasmus studenata i upravljanja sredstvima za mobilnost. Konzorcij za stručnu praksu može se definirati kao grupa visokih učilišta koja su nositelji Proširene Erasmus sveučilišne povelje te po mogućnosti i ostalih organizacija (poduzeća, udruženja, gospodarskih komora, zaklada itd.) koje zajedno rade na olakšavanju stručne prakse za studente. Većina konzorcija nema zasebnu pravnu osobnost već se oslanja na pravnu osobnost svojih članova. Koordinator konzorcija je organizacija na njegovom čelu. Erasmus potvrdu konzorciju za stručne prakse dodjeljuje nacionalna agencija iskusnim konzorcijima na trogodišnje razdoblje koje se može produljiti, a najduži datum prihvatljivosti je 2013. U slučaju novoosnovanih konzorcija koji nemaju prethodno iskustvo ili postignuća, Potvrda se dodjeljuje samo za narednu akademsku godinu. Potvrda se dodjeljuje konzorciju suglasnom da učini sve moguće napore na osiguranju visoke kvalitete organizacije stručne prakse Erasmus studenata.
U sklopu konzorcija, svako visoko učilište koje šalje studente na stručnu praksu odgovorno je za kvalitetu, sadržaj i priznavanje stručne prakse, sukladno dogovoru iz Ugovora o obavljanju stručne prakse na koji pristaju studenti, matična ustanova i poduzeće domaćin uključujući dokument Quality Commitment (Obvezivanje na kvalitetu). Usklađenost s Erasmus potvrdom konzorciju za stručne prakse se nadzire. Ako konzorcij ne ispunjava svoje obveze nacionalna agencija smije povući Erasmus potvrdu konzorciju za stručne prakse.
Prijaviti se može: ustanova koordinator u ime konzorcija za stručnu praksu (grupe visokih učilišta koja su nositelji Proširene Erasmus sveučilišne povelje te po mogućnosti ostale organizacije poput poduzeća, udruženja, gospodarskih komora, zaklada itd.)