Natječaj

Search form

Erasmus+: Sport - Zajednička partnerstva u sportu i Neprofitni europski sportski događaji koji se isključivo odnose na Europski tjedan sporta 2016.

Referenca: 
EAC/A04/2015
Datum objave: 
27.11.2015.
Datum završetka natječaja: 
21.01.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
27,4 milijuna eura
Kratak opis natječaja: 

Programom Erasmus+ nastoje se ostvariti sljedeći ciljevi u području sporta: 

 • Ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta, kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje, kao i sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije,
 • Promicati i podržati dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša,
 • Većim sudjelovanjem u sportu i jednakim pristupom sportu za sve promicati volonterske aktivnosti u sportu, kao i socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i osviještenost važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.
Cilj aktivnosti Zajednička partnerstva koja se isključivo odnose na Europski tjedan sporta 2016.

 • Poticanje suradnje u području sporta i njihovih tjelesnih aktivnosti, 
 • Poboljšanje dobrog upravljanja u sportu,
 • Podupiranje inovatinih i obrazovnih pristupa, promicanje društvenih i jednakih mogućnosti.
Cilj aktivnosti Neprofitni europski sportski događaji koji se isključivo odnose nan Europski tjedan sporta 2016.:

 • Podržati provedbu, u području sporta, strategija EU-a za socijalnu uključenosti i jednake mogućnosti, posebno Strategija EU-a za ravnopravnost spolova i Strategije EU-a za osobe s invaliditetom te Direktive o rasnoj jednakosti,
 • Poticanje sudjelovanja u sportu i tjelesnoj aktivnosti nastavljajući se, između ostalog, na provedbu Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti,
 • Potpora u provedbi Europskog tjedna sporta. 
Prihvatljivi prijavitelji:

Zajednička partnerstva koja se isključivo odnose na Europski tjedan sporta 2016.

Neprofitna organizacija ili javno tijelo s poslovnim nastanom u državi sudionici u programu ili u bilo kojoj partnerskoj državi svijeta:

 • Javno tijelo zaduženo za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,
 • Nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez,
 • Sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini,
 • Nacionalna sportska liga,
 • Sportski klub,
 • Organizacija ili savez koji predstavlja sportaše,
 • Organizacija ili savezi koji predstavljaju profesionalce i volontere u sportu,
 • Organizacija koja predstavlja pokret "sport za sve",
 • Organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti,
 • Organizacija koja predstavlja aktivni sektor slobodnog vremena,
 • Organizacija aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.
Neprofitni europski sportski događaji koji se isključivo odnose nan Europski tjedan sporta 2016.

Javno tijelo ili neprofitna organizacija aktivna u području sporta, s poslovnim nastanom u državi sudionici u programu. Takve organizacije, mogu biti (otvoren popis):

 • Javno tijelo zaduženo za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,
 • Sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini,
 • Koordinator nacionalnog događanja organiziranog u okviru europskog događanja u području sporta. 
Prihvatljive aktivnosti:

Zajednička partnerstva mogu obuhvaćati niz aktivnosti, kao što su:

 • Umrežavanje među ključnim dionicima,
 • Promicanje utvrđivanja i razmjena dobre prakse,
 • Priprema, razvoj i provedba modula obrazovanja i osposobljavanja i alata,
 • Aktivnosti za povećanje sposobnosti umnožavanja u području sporta i za razvoj praćenja i utvrđivanja mjerila za pokazatelje, posebno u vezi s promicanjem etičkog ponašanja i etičkih kodeksa među sportašima,
 • Aktivnosti jačanja svijesti o dodanoj vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba,
 • Aktivnosti za promicanje inovativnih sinergija između područja sporta i u područjima zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih,
 • Aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka, ankete, savjetovanja itd.),
 • Poticanje navedenih aktivnosti, anketa, savjetovanja i drugo.
Neprofitni europski sportski događaji mogu uključivati sljedeće aktivnosti:

 • Organizacija obrazovnih aktivnosti osposobljavanja za sportaše, trenere, organizatore i volontere za vrijeme pripreme za događanje,
 • Organizacija događanja,
 • Organizacija sporednih aktivnosti iz sportska događanja (konferencije, seminari),
 • Provedba naknadnih aktivnosti (ocjenjivanja, izrada budućih planova),
 • Komunikacijske aktivnosti povezane s temom događanja. 
Iznos i stopa sufinanciranja:

Zajednička partnerstva:

Iznos od 1.600.000 eura je dostupan za sufinanciranje zajedničkih partnerstva koji se isključivo odnose na Europski tjedan sporta 2016. i 13.000.000 eura za ostala zajednička partnerstva. Maksimalna ukupna vrijednost iznosi 500.000 eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Neprofitni europski sportski događaji:

Iznos od 600.000 eura je posvećen događajima vezanim isključivo za Europski tjedan sporta, a ukupno 1.400.000 eura za druga događanja. Maksimalna vrijednost za događaje vezane za Europski tjedan sporta je 250.000 eura, dok je za ostala događanja namijenjenom ukupno 500.000 eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip953.95 KB