Erasmus za poduzetnike početnike

Search form

Kratki opis: 
Erasmus za poduzetnike početnike je program razmjene koji poduzetnicima početnicima pruža mogućnost učenja od iskusnih poduzetnika koji vode malo ili srednje poduzeće u nekoj od zemalja članica EU. 

Riječ je o radu od 1 do 6 mjeseci s iskusnim poduzetnikom koje se provodi uz pomoć posrednika, koji potiče: 

  • razmjenu iskustava između poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika
  • pristup novim tržištima 
  • potragu za potencijalnim poslovnim partnerima 
  • umrežavanje između poslovnih ljudi i između MSP-a 
  • poduzetnike da razvijaju nove poslovne veze i saznaju više o poslovnim prilikama u nekoj drugoj zemlji 
 Ciljevi programa: 

  • povećati broj start-up(ova) i njihovu otpornost
  • poticati prekogranični transfer znanja i suradnju između malih poduzeća 
  • pomoći malim poduzećima u pogledu inovativnosti te njihovo internacionaliziranj
  • stvaranje radnih mjesta