ERNEST - European research network on sustainable tourism

Search form

ERNEST - European research network on sustainable tourism
O projektu: 

ERNST se bavi pitanjem održivog razvoja u turizmu kroz koordinaciju i suradnju između europskih istraživačkih projekta. To je horizontalna ERA.NET aktivnost koja nije izravno povezana sa specifičnom koordinacijskom temom. Temeljni cilj je razviti i ojačati koordinaciju regionalnim istraživačkim programima o održivom turizmu. Unutar ove platforme, regije će moći dijeliti istraživanja što će dovesti do veće produktivnosti i učinkovitosti kroz razmjenu, planiranje i provedbu aktivnosti.

Prijavitelji: 

Regione Toscana

Italija

Partneri: 

1. Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est Romania, Rumunjska
2. Association De Prefiguration De La Cite De La Culture Et Du Tourisme Durable, Francuska
3. Regione Emilia Romagna, Italija
4. Prefecture Of Ilia - Hellenic Republic, Grčka
5. Welsh Assembly Government, Grčka
6. Departament D'innovacio, Universitats I Empresa, Španjolska
7. Regione Del Veneto, Italija
8. South West Tourism Limited, Velika Britanija
9. Govern De Les Illes Balears - Direccio General De Recerca Desenvolupament Tecnologic I Innovacio, Španjolska
10. Norda Eszak-Magyarorszagi Regionalis Fejlesztesi Ugynokseg Kozhasznu Nonprofit Korlatolt Feleloddegu Tarsasag, Mađarska
11. Conseil Regional D'aquitaine, Francuska
12. Agency For The Support Of Regional Development Kosice, Slovenija
13. Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca De Turismo, Španjolska
14. Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia - Agencia Vasca De Turismo, Danska

Aktivnosti: 

koordinacija
umrežavanje
istraživanje

Trajanje: 
1.9.2008. – 31.8.2012.
Iznos ugovora: 
2.106.965,00 €
EU sufinanciranje: 
1.911.677,00 €
Sektor: