Natječaj

Search form

Šesti poziv za provedbu projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.06
Datum objave: 
09.09.2016.
Datum završetka natječaja: 
11.11.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
69.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Ovaj ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga namijenjen je isključivo za dostavu projektnog prijedloga za projekt, koji se planira sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2007.-2013., a prihvatljivi projekt je Dogradnja južnog kolnika državne ceste D2, Južna obilaznica Osijeka, dionica: Čvorište „Koridor Vc“ - Čvorište "Tenjska". 

Prihvatjivi prijavitelj: 

Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. 

Prihvatljive aktivnosti: 

  • Izgradnja ili rekonstrukcija poboljšanih veza između lokalnih, regionalnih i državnih cesta i ruta TEN-Tautocesta ili luka s ciljem uklanjanja uskih grla, povećanje kapaciteta i povećanje pristupačnosti na TEN-T mrežu i prema ostalim državama članicama EU. 
Prihvatljivi troškovi: 

  • Troškovi planiranja i projektiranja,
  • Rješavanje imovinsko pravnih poslova i kupovina zemljišta,
  • Troškovi građenja i izgradnje,
  • Troškovi nabave postrojenja i strojeva predviđenih tehničkom projektnom dokumentacijom,
  • Troškovi nadzora na projektom informiranje i publicitet vezani uz projekt, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.).
  • Upravljanje projektom i administracija (do maksimalno 5% ukupne prihvatljive vrijednosti projekta).
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.26 MB