Natječaj

Search form

Četvrti poziv za provedbu projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.04
Datum objave: 
02.09.2016.
Datum završetka natječaja: 
04.11.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
75.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Poziv je otvoren sa svrhom učinkovite i djelotvorne dodjele bespovratnih sredstava za projekte iz područja prometa kroz Operativni program Promet, Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. 

Prihvatljivi prijavitelj: 

Radi se o ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga u kojem su kao unaprijed prihvatljiv prijavitelj definirane Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba. Prihvatljivo je ulaganje u okviru projekta "Izgradnja splitske obilaznice, dionica 1: Plano - Kaštel sućurac / Kaštel gomilica, lot 2: Kaštel stari - Kaštel sućurac / Kaštel gomilica". 

Prihvatljive aktivnosti: 

Aktivnost koja se financira sredstvima poziva je izgradnja splitske obilaznice, dionica 1: Plano - Kaštel sućurac / Kaštel gomilica, lot 2: Kaštel stari - Kaštel sućurac / Kaštel gomilica.

Prihvatljivi troškovi: 

  • Troškovi planiranja i projektiranja,
  • Rješavanje imovinsko pravnih poslova i kupovina zemljišta,
  • Troškovi građenja i izgradnje,
  • Troškovi nabave postrojenja i strojeva predviđenih tehničkom projektnom dokumentacijom,
  • Troškovi nadzora na projektom,
  • Informiranje i publicitet vezani uz projekt, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala
    (letaka, brošura, plakata, i sl.), 
  • Upravljanje projektom i administracija (do maksimalno 5% ukupne prihvatljive vrijednosti projekta). 
Stopa sufinanciranja:

Maksimalan iznos potpore u okviru ovog poziva iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.25 MB