EU fondovi: Prilike za Hrvatsku

Search form

EU fondovi: Prilike za Hrvatsku

Kategorija: 
Trajanje: 
30. i 31. siječnja 2014. godine od 9:00 do 16:00 sati
Mjesto: 
Eurho Consulting, Radnička cesta 30, Zagreb
Cijena: 
1.390,00 kn (uključen PDV)
Ciljana skupina polaznika: 
Građani, tvrtke i institucije
Kontakt: 
Fax: 031/374-071
Kratki opis: 

Cilj ovog praktičnog treninga je naučiti polaznike kako pripremiti projektni prijedlog i proračun projekta te ih pripremiti za sudjelovanje na nadolazećim natječajima, a sve to na temelju konkretnog primjera. Nakon seminara polaznici/ce će steći osnovne vještine za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova. 

Neke od tema seminara: 

  • Analiza uputa za prijavitelje 
  • Pristup logičke matrice projekta 
  • Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta 
  • Metodologija i održivost projekta 
  • Ispunjavanje obrasca proračuna projekta i obrazloženje proračuna