EU fondovi sufinanciranje 2007-2013 - Litva

Search form

EU fondovi sufinanciranje 2007-2013 - Litva
O projektu: 

EIB okvirni zajam će poduprijeti provedbu 2007-2013 Nacionalnog strateškog referentnog okvira:
- OP za razvoj ljudskih potencijala.
- OP za gospodarski rast.
- OP za promicanje kohezije.
- CF 2004-2006, projekt šest riječnih slivova, projekti upravljanja otpadnim vodama.

Prednosti:
- Provedba OP je produktivan način suzbijanja ekonomske krize promicanjem zapošljavanja.
- Niski troškovi financiranja, te dugoročna sigurnosti i stabilnosti.
- Visoka fleksibilnost u odnosu na vrijeme od isplata do dodjela.
- Suradnja s EU Strukturnim fondova (ERDF, ESF, CF), zajam EIB-a koristi se za nacionalni javni doprinos.
- Sinergija s JASPERS, posebno s obzirom na velike transportne i okolišne infrastrukturne sustave.
- Sinergija s JESSICA, za projekte stanovanja - energetska učinkovitost.
- Sinergija s JEREMIE za mala i srednja poduzeća

Prijavitelji: 

Republika Litva

Aktivnosti: 

Nema

Trajanje: 
25 godina
Iznos ugovora: 
9.600.000.000,00 €
EU sufinanciranje: 
1.132.000.000,00 € (11.84%)