Natječaj

Search form

EUREKA

Datum objave: 
08.02.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.03.2017.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Ciljevi Programa su poticanje tvrtki na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

  • mala i srednja trgovačka društva (MSP);
  • znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt isključivo kao vanjski suradnici;
  • partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje od kojih barem jedna mora imati status punopravnog člana (partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovorna za više od 75 % ukupnih troškova projekta);
  • glavni partner u Hrvatskoj može biti isključivo malo ili srednje trgovačko društvo. 

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi koji su direktno vezani za razvoj (razvojne bruto plaće, razvojni oprema i sitni inventar, razvojne usluge, troškovi putovanja, ostali troškovi);
  • dodatni troškovi ili rezervni troškovi dozvoljeni su u okviru razvojnih bruto plaća i u okviru ostalih razvojnih troškova. 

Intenzitet potpore: 

  • Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu za privatne tvrtke iznosi ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 150.000,00 eura, ovisno što je manje za trajanje projekta do tri godine (36 mjeseci). 

Izvor: https://goo.gl/y8Do2D

Dokumenti: 
AttachmentSize
EUREKA.rar2.82 MB