Europska komisija: Izobrazba o EU fondovima

Search form

Europska komisija: Izobrazba o EU fondovima

Trajanje: 
1. i 2. ožujka 2017. godine
Mjesto: 
Bruxelles
Cijena: 
949,05 eura
Ciljana skupina polaznika: 
javni sektor, privatni sektor,nep rofitni sektor
Kontakt: 

e-mail: contact@welcomeurope.com
tel.: +33 (0)1 42 54 60 64

Kratki opis: 

Dvodnevno usavršavanje ima za cilj osposobiti polaznike u razumijevanju i korištenju programa financiranja i metodologiji prijava. Fokus je postavljen na novu arhitekturu programa za razdoblje 2014.-2020. te operativni sustav i pravila za sudjelovanje u programima. Stečena praktična znanja uključuju: formalizaciju partnerstva, postavljanje budžeta, formalizaciju prijave za potporu te metode i kriterije za selekcijski proces.
 

Za brzu prijavu slijedite poveznicu: http://www.welcomeurope.com/eu/checkout/cart/