Natječaj

Search form

Europske platforme

Referenca: 
EAC/S17/2013
Datum objave: 
11.12.2013.
Datum završetka natječaja: 
19.03.2014.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
3.400.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Europske platforme okupljaju kulturne i kreativne organizacije te pružaju potporu europskim umjetnicima i stvaraocima, posebno mladim talentima putem izvornog europskog programa. Ovom se mjerom nudi potpora kulturnim i kreativnim organizacijama čiji su ciljevi: 

  • Podupiranje razvoja mladih talenata i poticanje transnacionalne mobilnost kulturnih i kreativnih aktera te kruženje djela, uz potencijal da se ostvari širok utjecaj na kulturne i kreativne sektore i postignu trajni učinci
  • Pomoć povećanju prepoznavanja i vidljivosti umjetnika i stvaratelja s jakom opredijeljenošću u smislu europskog programiranja s pomoću aktivnosti priopćavanja i strategije brendiranja, uključujući, kada je prikladno, stvaranje oznake europske kvalitete 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Kulturne organizacije koje imaju registrirano sjedište u jednoj od zemalja koje sudjeluju u Programu i to najmanje dvije godine od roka za podnošenje prijava. Sudjelovati mogu zemlje članice EU, zemlje pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te pod posebnim uvjetima potpisivanja međusobnog ugovora zemlje Europskog ekonomskog prostora, Švicarska te zemlje obuhvaćene Europskom politikom susjedskih odnosa (European Neighbourhood Policy). 


Prihvatljive aktivnosti: 

  • Promicanje mobilnosti i vidljivosti stvaratelja i umjetnika, posebno mladih i onih koji nisu međunarodno izloženi
  • Poticanje pravog programiranja u cijeloj Europi za kulturne i umjetničke aktivnosti u cilju olakšavanja pristupa nenacionalnim europskim kulturnim djelima međunarodnim putovanjima, događanjima, izložbama i festivalima itd.
  • Provedba komunikacijske strategije i strategije brendiranja, uključujući, kada je prikladno, razvoj europske oznake kvalitete (ili jednakovrijedne aktivnosti prepoznavanja) kako bi se prepoznali i promicali članovi platforme koji su pokazali izrazitu profesionalnu predanost visoke kvalitete, posebno prema ciljevima platforme, ali i ciljevima programa Kreativna Europa općenito,
  • Doprinos većem razvoju publike opsežnom uporabom informacijskih i komunikacijskih tehnologija i inovativnih pristupa
  • Osiguravanje vidljivosti europskih vrijednosti i različitih kultura, a time i stvaranje veće svijesti o Europskoj uniji (u nastavku „EU”)

Izvor: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s17-2013-platform_en.htm

Dokumenti: