Europski fond za garancije u poljoprivredi

Search form

Kratki opis: 

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) nekada se financirala iz jedinstvenog fonda, Europskog fonda za smjernice i jamstva (garancije) u poljoprivredi, koji je 1. siječnja 2007. godine zamijenjen Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj. Europski fond za garancije u poljoprivredi (European Agricultural Guarantee Fund, EAGF) podupire održivu poljoprivredu te financira izravne subvencije poljoprivrednicima i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta, npr. intervencije i povrat sredstava za izvoz. Europski parlament 19. studenog 2013. godine odobrio je Uredbu br. 1311/2013 o novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Troškovi koje pokrivaju sredstva EAGF odnose se na: izravna plaćanja poljoprivrednicima u okviru ZPP-a, povrat sredstava za izvoz u treće zemlje koji je odobren u sklopu zajedničke organizacije tržišta, interventna plaćanja kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta te na određene informativne i promotivne mjere. 

Proračun:

U razdoblju od 2007. do 2013. godine proračun programa iznosio je 313,17 milijardi eura, što čini 38,9% svih sredstava za preuzete obveze za skupinu EU-28. 
Velik porast izravnih potpora od 1992. godine rezultirao je smanjenjem drugih rashoda za garancije u poljoprivredi: izvozne subvencije iznosile su u 2014. godini svega 0,02% (4,5 milijardi eura), a ostale intervencije (rezerve, mjera za restrukturiranje industrije šećera, promotivne i informativne aktivnosti, veterinarske i fitosanitarne mjere) iznosile su svega 2,6 milijardi (5,8% ukupnog iznosa). Za financiranje ZPP-a u 2012. godini iz proračuna EU izdvojeno je gotovo 56 milijardi eura (od čega 40,5 milijarde za izravna plaćanja; 3,2 milijarde za mjere zajedničke organizacije tržišta i 12,0 milijarde za mjere ruralnog razvoja) što je činilo 43% ukupnih izdataka proračuna EU u toj godini. 
U razdoblju od 2014. - do 2020. godine proračun ZPP za skupinu EU-28 iznosi 408,3 milijarde eura (17,4 milijarde eura odnosi na sredstva Zajedničke organizacije tržišta; 291,2 milijardi na iznos namijenjen za ukupna izravna plaćanja te 99,6 milijardi eura na sredstva namijenjena za mjere ruralnog razvoja).

Korisnici: 

Poljoprivredna gospodarstva, čiji se prihodi podupiru putem ovog fonda u zamjenu za poštivanje standarda zaštite okoliša, dobrobiti životinja, sigurnosti hrane i održavanje zemljišta u dobrom stanju. 

Aktivnosti:

  • Podupiranje ekonomične, ekološke i društveno održive poljoprivrede 
  • Osiguravanje proizvodnje visokokvalitetne i sigurne hrane 
  • Osiguravanje zdravlja životinja