EVEREST II

Search form

EVEREST II
O projektu: 

Unilever logistički centar u Krakovicama reorganizirat će mrežu regionalnih središta smještenih diljem Europe i uvesti novi transportno upravljački sustav. Svako regionalno središte će imati zadatak smanjenja broja kamiona na cestama sa boljim rasporedom tereta unutar kamiona. Tako puni kamioni koji putuju od dobavljača do tvornice ima za cilj smanjenje 3600 pravaca kojim putuju kamioni.

Prijavitelji: 

Unilever

Poljska

Partneri: 

1. Francuska
2. Njemačka
3. Grčka
4. Engleska

Trajanje: 
od listopad 2011. do lipnja 2014.
EU sufinanciranje: 
5.700.000,00 €
Program: 
Sektor: