Natječaj

Search form

„Ex post” ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) – radni paket 12: sustav isporuke

Referenca: 
2014.CE.16.BAT.046.
Datum objave: 
02.07.2014.
Datum završetka natječaja: 
29.08.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Budžet: 
1.200.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem informiranja nacionalne i regionalne vlasti, šire javnosti, Europskog parlamenta i ostalih sudionika uključenih u ishode programa kohezijske politike u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Ovom će se procjenom ispitati u kojoj su se mjeri koristila sredstva te kakva je bila njihova učinkovitost i socio-ekonomski utjecaj. Procesom evaluacije će se identificirati faktori koji pridonose uspjehu ili neuspjehu programa i prepoznati dobre primjere prakse. 

Aktivnosti koje je potrebno provesti: 

  • Zadaci sustava isporuke 2007-2013 - Na temelju već određenih pitanja, izvođač će dati sažeti pregled svakog od elemenata i, u mjeri u kojoj je to moguće u ovom zadatku, predložiti nacrt prosudbe na rezultate svakog elementa sustava isporuke u odnosu na kriterije zakonitosti i pravilnosti, odgovornosti, orijentacije rezultata, pravodobnost, odaziv i administrativne troškove za države članice i korisnike. 
  • Intervjui, strukturirane diskusije i ankete - Izvođač će osmisliti i pokrenuti razgovore s članovima komisije i sa svim upravnim tijelima konvergencije i konkurentnosti programa (i drugim tijelima kad je to potrebno), produbiti analizu 1. zadatka i testirati i provjeriti nacrt prosudbe navedene u konturi zadatka. Treba se posebno usredotočiti na koliko je učinkovit i djelotvoran ili ne sustav 2007-2013 isporuka u odnosu na očekivanja različitih interesnih skupina. U većini slučajeva to će biti potrebno pokrenuti nekoliko intervjua po programu. Broj intervjua ne bi trebao prelaziti 1300.
  • Case study u određenim državama članicama - Izvođač će provoditi case study u odabranim zemljama članicama: u Rumunjskoj ili Bugarskoj, u Poljskoj, i u još šest država članica, od kojih najmanje tri regije ili države članice moraju biti konkurentne. Case study treba istražiti jesu li korištene pojednostavljene opcije troškova i njihovu učinkovitost.
  • Identificiranje poboljšanja kako bi se poboljšala djelotvornost i učinkovitost - Na temelju rezultata zadataka 1-3, izvođač će izraditi set mogućnosti identificiranja mogućih načina kako bi se poboljšala djelotvornost i učinkovitost sustava za isporuku. Cilj ovih opcija bit će poboljšanje zakonitosti i pravilnosti, orijentacije rezultata, pravovremenost, odaziv i administrativni troškovi za države članice i korisnike koji uzimaju u obzir potencijalne ustupke između tih ciljeva.
  • Procjena jačanja kapaciteta koji financiraju tehničku pomoć - Ovaj zadatak će preispitati učinkovitost jačanja administrativnih kapaciteta koji financiraju tehničku pomoć u odabranom državama članicama.
  • Završni izvještaj - Konačno izvješće treba sabrati rezultate svih zadataka. Ponuda treba sadržavati nacrt sadržaja. Izvješće treba sadržavati dva dobra primjera iz prakse za svaki od elemenata sustava za isporuku.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip595.85 KB