Natječaj

Search form

"Ex post" ocjena programa kohezijske politike za 2007.–2013. koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF) — radni paket 11: Europska teritorijalna suradnja

Referenca: 
2014.CE.16.BAT.047
Datum objave: 
20.08.2014.
Datum završetka natječaja: 
13.10.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Budžet: 
500.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren kako bi se ocijenili rezultati postignuti putem programa suradnje diljem Europe, s posebnim naglaskom na suradnju u područjima istraživanja, tehnologije i inovacije, zaštite okoliša i unaprjeđenja, kao i jačanja sposobnosti. Ocjenjivanje rezultata prijenosa znanja diljem regija iz programa Interreg IV C. Analiza do koje su mjere programi ETC doprinijeli poslovima i planu rasta. 

Zadaci koje ugovorni obveznik mora izvršiti: 

  • Zadatak 1: Okvirni uspjesi ETC programa. Izvođač će pripremiti jednu stranicu strukturiranog sažetka za svaki ETC program o kvaliteti objektivnog okruženja i obujmu ciljeva koji su ostvareni. Dokazi bi trebali biti prezentirani za postignuća ciljeva uključujući i kvantitativne podatke. Natječaj treba sadržavati pregled strukture za sažetak. Pregled će biti pripremljen na kraju zadatka 1.,koji će sažeti rezultate koraka kroz sve programe.
  • Zadatak 2: Izrada godišnjeg izvješća. Godišnje izvješće o provedbi (2013) sadržavati će relevantne podatke za projekt. Izvođač će ispitati izdatke za odabrane programe studije slučaja. Studije slučaja će produbiti analizu iz prvog zadatka za programe koji su relevantni te ispitati na što su resursi potrošeni, koje aktivnosti su podržane i koji rezultati su postignuti.
  • Zadatak 3: Postoji 13 TNC programa i dva će biti tema za studiju slučaja u ovoj evaluaciji. Koji dokazi postoje o tome što su programi postigli u Baltičkoj regiji i Atlantskom području? U kojoj mjeri su programi ojačali teritorijalni razvoj povezan s prioritetima EU-a? Za regije Baltičkog mora, u kojoj mjeri su njihovi ciljevi i postignuća u skladu sa strateškim ciljevima definiranim u makro-regionalnoj strategiji? Za atlantsku regiju, izvođač treba procijeniti u kojoj je mjeri Atlantic Program pridonio da se podrži razmišljanje i dizajniranje moguće nove teritorijalno/ morske strategije sliva.
  • Zadatak 4: Interregionalni program suradnje (INTERREG IVC): 1 studija slučaja. Studija slučaja mora odgovoriti na nekoliko pitanja. Prvenstveno treba istražiti je li ovaj program razvio kapacitete i strukture kako bi znanje i koncepte stečeno u svojim projektima učinilo dostupnima i drugim regijama (“kapitaliziranja znanja”). Isto tako treba saznati koji dokazi postoje da druge regije koriste to znanje. Tko su ključni partneri za provedbu u državama članicama i na razini EU-a, u kojim točno sektorima i kojim geografskim područjima.
  • Zadatak 5: Analiza zadataka i predstavljanje završnog izvješća. Završni zadatak ove evaluacije oslanja se na prethodne zadatke i donosi zaključke o postignutim rezultatima kroz ETC te procjenjuje u kojoj mjeri su programi doprinijeli ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip419.87 KB